Sök efter typ av självhjälp

Studien Fitforlife som genomfördes av Karolinska Institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) syftade till att genom fysisk träning öka funktionsförmågan hos unga personer drabbade av förstagångsinsjuknande i psykos.

Nu är studien avslutad, men träningen visade så goda resultat att den har blivit en del av verksamheten på mottagningen för förstagångsinsjuknade vid Norra Stockholms psykiatri.

Läs mer hos Folkhälsoguiden.

Problemet är inte det blå ljuset självt utan de nivåer av blått ljus som finns i elektroniska enheter och storleken på den exponering som de utsätter oss för, särskilt på kvällen.

Ju blåare och starkare ljuset är, desto troligare är det att det minskar melatoninutsöndringen och påverkar sömncykeln, framför allt när vi utsätts för det på kvällstid av våra bildskärmar.

Stimulansen från bakgrundsbelysta bildskärmar, som sprider sitt ljus rutinmässigt i många hem i Sverige, bidrar till sömnlöshet.

De som har svårt att somna efter att ha stängt av mobilen kan få tillräckligt med sömn om de tänker på att sluta utsätta sig för blått ljus minst 60 minuter före sänggåendet.

Läs mer i Läkartidningen.

Folsyra saknade effekt, men inte andra folater. Omega-3 saknade effekt vid schizofreni

I Australien har gjorts den största genomgången av de undersökningar med kosttillskott mot psykiska sjukdomar, som finns publicerade med över 10 000 patienter.

Omega-3 saknade effekt mot schizofreni.

För humörstörningar och schizofreni gav N-acetylcystein, som tillägg effekt.

Olika doser av folatbaserade tillägg verkade kunna påverka symptom på depression och schizofreni, men folsyra saknade effekt.

Vitaminer och mineraler verkade bevis saknas för effekt.

Om normal dosering följs verkar inga risker finnas med kosttillskott och de stör inte heller medicineringen med psykofarmaka.

Läs mer hos MedicalNewsToday.

Läs originalartikeln här.

Professor David Curtis

Sarkosin, som säljs receptfritt som ett kosttillskott, har farmakologisk aktivitet genom att öka funktionen av glutamaterga N-metyl-D-aspartatreceptorn (NMDAR) och därför är den en biologiskt rationell behandling av schizofreni.

Det lilla antalet studier som hittills genomförts ger en del bevis för effektiviteten och psykiatriker kan överväga att föreslå användningen av den till sina patienter.

Läs mer vad Professor David Curtis skriver i BJ Psych (pdf-fil).

Att göra bort sig kan vara förenat med en stor skam.

Hur gör man för att gå vidare efter sin blunder och inte fastna i ältandet av något som ändå inte går att göra om?

Lyssna på radioprogrammet i 55 min hos Kropp&Själ. Tack Geta för tipset!