Sök efter typ av självhjälp

RSMH tilldelar 2022 års forskningsstipendium till Charlotte Johansson.

Hon får det för en studie om Självhantering av munhälsa – ett utbildningsprogram för vuxna med psykisk sjukdom.

Läs mer hos RSMH.

Idag pratar Jimmie Trevett och Jonas med Valdemar Nilsson som ska dra igång ungdomsverksamhet hos RSMH Lund.

Målgruppen för verksamheten är personer mellan 16 och 25 som har erfarenhet av psykisk eller social ohälsa, eller som bara vill ha ett sammanhang.

Valdemar har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vill nu ge stöd till andra.

Läs mer hos RSMH.

Personer med schizofreni som var inlagda tog i genomsnitt 7445 (±3442) steg/dag.

Fler steg verkade ge bättre uppmärksamhet, bearbetningshastighet, reaktionstid och motorhastighet.

Jämfört med mindre än 5000 steg/dag, visade de som tog mer än 5000 steg/dag en signifikant bättre bearbetningshastighet.

De som tog mer än 7500 steg/dag associerades med bättre uppmärksamhet, bättre reaktionstid och bättre motorhastighet än de som tog  mindre än 5000 steg/dag.

Dagliga steg är förknippade med bättre kognitiv funktion hos inlagda med schizofreni.

Den optimala fördelen för kognitiv funktion är att uppnå minst 7500 steg/dag.

Läs mer i BMC Psychiatry.

För Åsa Höij vände livet när hon kom till en samtalsgrupp för rösthörare.

År av isolering var över. Idag deltar hon i en digital variant, och kan själv dela med sig av goda råd hon fått på vägen.

Läs mer hos RSMH.

D-vitamintillskott verkade inte vara kopplat till bättre mental hälsa eller metabola utfall efter 6 månader hos personer med sin första psykos enligt en randomiserad studie.

Studiegruppen hade signifikant låga D-vitaminnivåer, särskilt svarta deltagare och de som identifierade sig som en annan underrepresenterad ras eller etnisk grupp.

Forskarna noterade behandlingens säkerhet och att den signifikant ökade koncentrationerna av 25-hydroxivitamin D.

Läs mer hos Healio.