Sök efter symptom

Uppdaterad: 2 oktober 2017

Mind

Självskada är högre än normalt vid schizofreni. Vid första psykosen är risken för självskada 18 % före psykosen och 11 % efter behandling. Riskfaktorer är depression, sagda självmordstankar, missbruk, unga, längre obehandlad psykos, tidigare självskador och bättre sjukdomsinsikt. Clozapine/Leponex kan minska självskada med 26 %. 

Över 90 % av självmorden är kopplade till psykisk sjukdom. Risken för självmord är 10 % (5-15 %) vid schizofreni (schizoaffektiv lite högre) medan normala risken är 1 %. De första 6-10 åren av sjukdomen inträffar majoriteten av självmorden.  

Nyliga självmordstankar, nylig depression och högre utbildning är viktigaste tecknen. Självmordsförsök ökar risken och i 75 % av självmorden har självmordsförsök inträffat innan. Självmord i familjen är också en riskfaktor. 

Efter inläggning ökar självmordsrisken i 6 månader eller längre, vilket tros bero på depression efter psykosen och de som begår självmord har ofta varit inlagda i genomsnitt 8 gånger. Negativa livshändelser kan inverka, som dödsfall hos anhöriga, men inte lika mycket som andra självmord. Vintern och våren verkar vara årstider med större risk. 

Missbruk verkar orsaka merparten av självmorden, men också hallucinationer, vanföreställningar och depression kan vara orsak. Av de som begår självmord kan det vara 7 gånger vanligare med medicinavbrott och 60-75 % är män. Även förändringar i medicinering kan öka risken. 

För att minska risken för självmord är det inte bara viktigt med antipsykotika utan också antidepressiva och ångestdämpande för att minska depression och ångest. Att försöka minska medicinavbrotten är viktigt och depåinjektioner kan vara ett alternativ. 

Clozapine/Leponex har bäst effekt mot självmordstankar och minskar självmord men även höga doser antipsykotika. Det har den bästa bevisade effekten mot depression av antipsykotika. Litium ger 10 % skydd mot självmord vid bipolär, men vid schizofreni är inte effekten bevisad ännu. SSRI-antidepressiva, som tillägg till antipsykotika kan minska självmordstankar och minskar dödligheten med 40 %. Antipsykotika minskar dödligheten med 15 %.

 

Hur självmordsbenägen är jag? 

Mycket mild = Enstaka känslor av att vara trött på att leva. Berättar inte om självmordstankar till andra.

Mild = Enstaka självmordstankar utan uppsåt eller särskild plan ELLER hen känner att det skulle vara bättre att vara död.

Moderat = Självmordstankar ofta utan uppsåt eller planering.

Moderat svår = Många fantasier om självmord med olika metoder. Kan allvarligt överväga att göra ett försök en specifik tid och plan ELLER impulsiva självmordsförsök med hjälp av icke-dödande metod eller i närvaro av personer som kan rädda. 

Svår = Vill klart döda sig själv. Söker efter lämpliga sätt och tid ELLER potentiellt allvarliga självmordsförsök med kunskap om eventuell räddning.

Extremt svår = Specifik självmordsplan och avsikt ELLER självmordsförsök som kännetecknas av en dödlig plan ELLER självmordsförsök på avdelning 

Ur BPRS-testet som mäter olika symptom vid psykossjukdom och också självmordsbenägenheten. Hela BPRS-testet med alla 18 – 24 frågor finns här.

  

Självhjälp: 

Om du själv har självmordstankar finns det en rad saker som du kan göra för att tackla dem: 

 • Viktigast är att vara öppen och prata med någon som du har förtroende för. 

 • Om tankarna är kopplade med vanföreställningar, depression eller andra symtom kan en förändring av din medicin eller att du tar din medicin hjälpa att bli kvitt dem. Antipsykotikat Clozapine/Leponex minskar risken för självmord och sänker dödligheten. 

 • Ha en lista på folk som du kan ringa till om du får självmordstankar, så att du kan få hjälp. 

 • Ha en lista på samtalsjourer dit du kan ringa dygnet runt. Självmordslinjen har också chatt. 

 • Få till en överenskommelse med en eller flera personer att du ringer dem om du tänker göra ett självmordsförsök. 

 • Kom ihåg att du inte behöver göra det du tänker, och att tankarna går över med tiden. 

 • Distansera dig från alla sätt att dö via självmord. 

 • Undvik alkohol och droger. Har du missbruksproblem sök vård för dem. 

 • Undvik att göra saker som är svåra eller som du kan misslyckas med tills du mår bättre. 

 • Gör ett schema över vad du ska göra under dagen och följ det till varje pris. 

 • Skriv in minst två aktiviteter, som pågår i 30 minuter i schemat som du har känt glädje av tidigare. 

 • Sköt om din kroppsliga hälsa. 

 • Gå ut minst en halvtimme om dagen. Prata med andra människor även om du inte känner dig social. 

 • Depåinjektioner med antipsykotika kan vara bra för att minska risken för psykoser, inläggningar, förlorad antipsykotikaeffekt och självmord. De som begår självmord avbryter ofta medicineringen innan. 

 • Innan du blir utskriven efter inläggning be att få samtalskontakt i 6 månader och längre om du känner lust att dö. Efter utskrivningen kan du göra detta depressionstest varje vecka för att upptäcka depression, som kan öka självmordsrisken. 

 • Mediciner kan ibland ge självmordstankar, så kolla biverkningarna i FASS! 

 • Appar mot självmord finns fast oftast på engelska. En svensk app Bluecall finns för att få samtalstöd. Sedan finns Självmordslinjen.

 

Några varningstecken för självmord som omgivningen kan upptäcka: 

 • Efter en period av depression och ledsenhet kommer en period av leenden och skratt. 

 • Säger saker som: Jag kommer inte vara här för att se det. 

 • Ger bort värdefulla ägodelar. 

 • Nyligen utskriven från sjukhus. 

 • Tillbakadragen och har svårt att relatera till andra i omgivningen. 

 • Har bestämda idéer om att döda sig själv och/eller pratar om att ordna upp affärer eller ger andra tecken på självmord. 

 • Talar om att känna sig isolerad och ensam. 

 • Ger känsla av misslyckande, oduglighet, hopplöshet och förlust av självförtroende. 

 • Ältande av problem som det inte verkar finnas någon lösning till. 

 • Hör röster som uppmanar till att göra farliga saker. 

 • Vaknar tidigt och saknar aptit. 

 • Missbrukar, vilket ökar självmordsrisken. 

 • Har haft schizofreni kortare tid än 10 år och är man (75%). 

 • Har avbrutit medicineringen med antipsykotika. 

Kom ihåg att några av dessa tecken kan vara normala. Se därför på helheten. Ibland kan också varningstecknen inte alls märkas. Ju fler varningstecken desto större risk. 

 • Förklara att hen är viktig för dig och att självmord skulle vara en fruktansvärd förlust och absolut ingen lättnad. 

Kontakta genast din läkare eller psykiatrin: 

 • Livet känns hopplöst och värdelöst. Depressioner är dock vanligast i början av sjukdomen. 

 • Du tänker på att dö, har tankar om självmord och planerar självmord. Psykos och missbruk dessutom ökar problemen. 

 • Du tar risker som hotar ditt eller andras liv. Är impulsiv. 

 • Du har röster som kommenderar dig att ta ditt liv och som hotar om du inte gör det och särskilt om det känns som du kommer att lyda rösterna. 

 • Du har gjort ett återfallstest och funnit att du också har tidiga tecken på återfall i psykos. 

Kommentarer   
Schizofreni
#4 Schizofreni 2022-05-24 19:11
App om självmord må komma och gå. Appen MY3 ser inte ut att finnas kvar.

Numera finns självmordslinjen
https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/sjalvmordstankar/sjalvmord-gar-att-forebygga/
Texten: Självmord går att förebygga på 1177 ser ut att innehålla bra tips och hänvisningar.
Ready
#3 Ready 2016-11-23 20:57
Citerar Geta:
Det finns gott om kvinnor som vill ta hand om svaga män som de kan dominera.


Okej. Försöker lista ut hur detta stämmer med Feministiskt initiativs partiprogram.
Geta
#2 Geta 2016-11-23 20:50
Det finns gott om kvinnor som vill ta hand om svaga män som de kan dominera.
Ready
#1 Ready 2016-11-23 20:45
Att vara svag och visa sig svag är något som hör kvinnligheten till. Helt i linje med den typ av män som är svaga för kvinnor. Men vem har egentligen empati för en svag man?

Du har inte rätt att posta kommentarer