Sök efter symptom

Uppdaterad: 18 september 2017

OCD vid schizofreni

Tvångssyndrom (OCD) och tvångssymptom är vanligare än normalt vid schizofreni och var förr en ångestsjukdom, , men är nu en separat grupp i nya DSM 5. Mellan 8 - 26 % av de med schizofreni har tvångssyndrom och ännu fler har symptom. Symptomen kan hos 50 % även finnas före den första psykosen. 

De med tvångssyndrom tillhör en särskild typ av schizofreni (schizoobsessiv) med större problem och sämre funktionsförmåga. För dem startar schizofrenin tidigare och förutom OCD kan finnas tics och inbillade fel i utseendet. Till skillnad från vanlig OCD, som är fast i en tanke skiftar tankar och uppmärksamhet ständigt. Att skilja ett tvång från en vanföreställning kan vara svårt, vilket kan göra diagnostiken av OCD vid schizofreni svår. 

De med OCD har 7 gånger förhöjd risk att få schizofreni och det kan vara en undergrupp med OCD, som får schizofreni. Både schizofreni och OCD anses orsakas av rubbningar i dopamin och serotonin. 

Symptomen kan vara påträngande återkommande tankar och känslor svåra att få bort. För att minska dessa kan tvångshandlingar utföras, som att tvätta sig ofta, att ordna och samla eller kontrollera. Upprepade rörelser, som gungande rörelser, gnugga händerna och sätta sig och sedan stiga upp kan förekomma. Men upprepade rörelser kan finnas vid schizofreni även utan OCD.

Vanliga tvångstankar handlar om att bli smittad, smitta ner andra, rädsla att skada sig själv och andra, sex, våld, religion,  moral, förlora sina saker, ordna saker på ett speciellt sätt eller vidskeplighet. 

Tvångssymptom kan uppstå vid schizofreni, som en biverkan av nyare s.k atypiska antipsykotika via blockad av 5-HT2-receptorn, t.ex hos 10 % som får Clozapine. Problemet kan då t.ex. bestå av att ständigt tvätta händerna för att inte något hemskt skall hända. 

Abilify/Aripiprazol kan i sällsynta fall ge ett tvångsmässigt spelande, ätande eller behov av sex p.g.a bristande impulskontroll.

 

Har jag tvångstankar? 

 • Tvättar du dig onödigt mycket fastän du redan är ren? 

 • Kontrollerar du upprepade gånger att du t.ex låst dörren eller stängt av spisen? 

 • Har du ofrivilliga ständigt återkommande tankar som är svåra att stoppa? 

Svarar man nej på alla frågor så har man inte tvångssyndrom.

Tvångshandlingar skall pågå minst en timme per dag och kan bli ett hinder i vardagen och handlingarna upplevs ofta som överdrivna. 

Från Läkemedelsboken, men sista frågan är modifierad för att passa schizofreni och inte fånga in vanföreställningar. 

OCD-förbundet har ett formulär med BOCS-testet för diagnostik av OCD. 8 poäng eller mer på testet tyder på OCD.

 

Självhjälp: 

 • Flytta din uppmärksamhet mot annat.
  Gör något du tycker om i minst 15 minuter för att du inte skall reagera på tvångstankarna t.ex motionera, spela dataspel osv. Om du känner behov av tvång försök att förlänga din aktivitet, så länge som du kan. Ju längre desto bättre.
   

 • Skriv ner dina tvångstankar och oro
  Skriv ner dina tvångstankar och även upprepningar av samma tanke. Du ser då du hur tankarna upprepas och tankarna förlorar sin kraft, eftersom det är jobbigt att skriva ner dem.
   

 • Förutse dina tvång
  Förutse tvångstankar och tvång innan de kommer. Om du kollar dörrar och spis ofta, kolla dem noga en gång först, så slipper du kolla senare. Tänk nu är dörren stängd, när du kollar den. Om du får en ingivelse att kolla dörren senare, säg: Det är bara OCD.
   

 • Skapa 10 minuters tvångsperiod per dag.
  Ägna dig 10 minuter per dag åt dina tvångstankar, men ej nära läggdags. Ägna dig bara åt tvång och försök inte korrigera tvånget. När perioden är slut tag ett par djupa andetag och låt tvånget försvinna. Resten av dagen är fri från OCD. Om tvång kommer under dagen skriv ner dem för att ta upp dem under tvångsperioden.
   

 • Spela in  dina tvång.
  Spela in en tvångstanke exakt som du upplevde den, så du kan lyssna till den senare.
  Lyssna till inspelningen om och om igen i 45 minuter varje dag tills tvånget inte väcker obehag.
  Då minskar ångesten. Upprepa detta senare med en annan tvångstanke.
   

 • Lev hälsosamt
  Använd avslappningsövningar, sov tillräckligt, ät regelbundet och hälsosamt, motionera och undvik nikotin och alkohol.
   

 • OCD-förbundet har utförligare självhjälp på svenska mot OCD. Det finns en förenklad och kortare självhjälp samt en mer utförlig version av samma sak.

 • Kolla i FASS om dina mediciner kan ge tvångssymptom, som biverkan.

 • Appar mot OCD, som både experter och psykterapeuter anser ha effekt finns. Läs mer hos BeyondOCD.org.

 

Kontakta läkare: 

 • Diskutera dina problem med tvångstankar eller tvångshandlingar om det är en biverkan av antipsykotika för då kan kanske dosen sänkas eller du kan få antidepressiva för att motverka dina besvär.  

  SSRI-antidepressiva som Cipralex, Sertralin används mot tvångssymptom vid schizofreni och effekten kommer inom 10-12 veckor. 

 • Psykoterapin KBT mot OCD ger effekt och även Exponering med responsprevention (ERP). Läs mer hos OCD-förbundet. 

 

Framtidshopp:

 • Betablockeraren propranolol, som blockerar noradrenalin, tros ha effekt mot OCD genom att man lättare upptäcker fel som t.ex tvång.
Kommentarer   
vnv
#1 vnv 2017-09-18 22:54
http://urplay.se/program/202045-ocd-ar-monstret-i-mig

Du har inte rätt att posta kommentarer