Sök efter symptom

Uppdaterad: 5 oktober 2017

polydipsi

Vid nästan alla psykiska sjukdomar kan ett tvångsmässigt överdrivet drickande förekomma, som kallas för polydipsi. I 80 % av fallen är det schizofreni, där 20 % drabbas och 3,5 – 5 % har en allvarligare form av polydipsi. Ofta finns sämre kognitiv förmåga. Drickande mer än 3 liter per dag räknas som polydipsi, om inte kroppslig sjukdom kan förklara ökat drickande. Stress och tvång kan vara orsaker. 

Överdrivet drickande kan ge symptom som förvirring och desorientering (fel om tid, person och plats). I värsta fall vid extremt drickande kan man få saltbrist och kramper. Andra sjukdomar, som diabetes, njurfel, lungsjukdom, diabetes insipidus och för högt kalcium i blodet kan också ge ökad törst. 

Symptom som tyder på polydipsi är humörsvängningar, förvirring, kan inte följa uppmaningar, desorientering och svamlande. Läkarna kan mäta salthalten i urinen eller blod för att upptäcka polydipsi. 25 % av de med polydipsi kan få plötslig nedgång i salter i blodet och vattenförgiftning. 

Gamla antipsykotika kan öka risken för polydipsi. Det talas nu om psykosframkallad polydipsi och antipsykotikaframkallad polydipsi. 

 

 Självhjälp: 

  • Ställ fram en flaska med dagsbehovet vatten 2 liter och drick bara den mängden per dag. 

  • Du kan också skriva upp hur mycket du dricker under dagen och sluta dricka vid 2 liter. 

  • Väg dig morgon och kväll om vikten skiljer mer än 5 % ring genast akuten för din salthalt i blodet kan vara för låg med risk för kramper (väg dig ej direkt efter ett stort mål mat). 

  • Fundera om stress eller tvång kan orsaka detta och försök då att minska på stressen eller tvånget. 

  • Kolla i FASS på dina läkemedel om de har ökad törst som biverkan.

 

Kontakta din läkare: 

  • Om du får symptom p.g.a överdrivet drickande eller om du trots försök inte lyckas begränsa drickandet till max 3 liter per dygn. 

  • Behandlingen består av låga doser Clozapine/Leponex, beteendeförändring med restriktioner av drickande och psykosocial rehabilitering. 

  • ACE-hämmare, som används mot högt blodtryck minskar vattendrickande hos 60 %. 

  • Vid svårare fall kan tvångsvård bli aktuell, eftersom det kan vara livshotande.

Läs mer här.

Kommentarer   
salig
#1 salig 2019-09-28 18:13
Härligt! Kan inte bärja mäj tills jag är på "besök" nästa gång ijen å sköterskerna håller koll på mitt vätskeintag åxå :-* :oops: :roll: Känner mä så säker där och så trygg!

Du har inte rätt att posta kommentarer