Sök efter symptom

Uppdaterad: 13 december 2017

 arbete

Schizofreni nedsätter social- och arbetsförmåga, som ingår i diagnoskraven i DSM 5. I WHO:s diagnossystem ICD-10 krävs ej detta och då får c:a 10 % fler schizofrenidiagnos. Oftast är det kognitiva symptom, som dåligt närminne och koncentrationsförmåga, som försvårar arbete.  Efter första psykosen får 75 % dyslexi, vilket kan ge problem. I praktiken har många problem också med arbeten, som kräver nära kontakt med andra, vilket försvårar att ha sådana arbeten. Fikarasten kan upplevas som väldigt jobbig. 

Socialstyrelsen ansåg tidigare att för nyinsjuknade i schizofreni krävs ofta en sjukskrivning i ett år eller längre. Men nu skall man få arbete direkt och inte som förr efter 1-2 års vård. Problemet är att bara 17 % av psykiatrin har IPS-modellen som kan ge arbete. 

Idag arbetar 8 % med psykossjukdom i Sverige mer än halvtid på öppna marknaden. I Europa  jobbar 4 - 60 % med schizofreni, medan siffrorna är 13 - 80 % i uländer. Att vara gift, sambo, få behandling och arbetat tidigare ökar chanserna till jobb. 60 % i Sverige med psykossjukdom saknar daglig sysselsättning. En ökning kommer troligen framöver till 60 % i arbete p.g.a tidigare och mer effektiv behandling av nyinsjuknade, psykosociala behandlingar, bättre arbetsrehabilitering, bättre mediciner, mindre stigma och större tillgång på lämpliga jobb. 

60 % av samhällets kostnader för schizofreni idag utgörs av sjukskrivning och aktivitetsersättning/sjukersättning, så det är inte vården som kostar mest. 

Förr gavs arbetsträning eller praktik och sedan söktes jobb, vilket gav 17 % jobb, medan IPS-modellen för arbete ger jobb åt 2,4 gånger fler. Tyvärr finns IPS idag bara hos 17 % av landets psykiatri. Ju tidigare IPS ges desto bättre för arbetsförmågan försämras utan arbete under lång tid, liksom ångest och upplevd sårbarhet. IPS-modellen är väldigt individanpassad, så hjälpen kan variera mellan olika individer och siktar på vanliga lönearbeten. Den är en mycket uppskattad del av psykvården och ger inga negativa effekter. Om en starkare kognitiv rehabilitering ges verkar 60 % kunna jobba.

Det positiva med arbete är ökad inkomst, mindre symptom, ökad självkänsla, mer kontakt med andra och mindre isolering. Stigmat kan göra det svårt att hitta arbete på egenhand, därför arbetsgivare kan vara negativa till personer med psykosproblematik. 

I större städer börjar det komma arbeten inom psykiatrin, som brukarspecialist mm. Fördelen här är att ens sjukdom är ett krav och en tillgång. Särskilt bra för akademiker. 

Idag anses arbetsterapeuten vara vårdens specialist på arbetsförmåga. 

 

Självhjälp:

För dig som har ett jobb vid insjuknandet: 

6 månader brukar det ta att återhämta sig efter första psykosen. Undvik fler psykoser genom depåinjektion t.ex Abilify Maintena och psykiatrins kurser sjukdomshantering och familjeutbildning. Med bara en psykos har du större möjlighet att fortsätta jobba. Efter 5 - 6 år minskar psykossymptomen med 75 % och sedan brukar en långsam förbättring ske. Om du är över 40 år vid insjuknandet får du lindrigare symptom, lägre antipsykotikados och troligen ingen nedsättning av IQ. 

 • Försök ta reda på vad du får i sjukersättning. Du får också pension från arbetsgivaren. För mig blev det 2000 kr mindre per månad efter skatt, men mina utgifter för att arbeta var lika stora. Ingen idé att ta annat jobb eller plåga sig kvar på jobbet. Om du blir omplacerad till ett sämre jobb kan din lön försämras efter några år och då har du inte tjänat så mycket på att jobba kvar jämfört med att gå i pension direkt. Du kan diskutera din löneutveckling på 5 år med facket.

 • Berätta inte på jobbet att du har psykossjukdom. Du riskerar diskriminering då. 

 • Ring och prata med facket om vad arbetsgivaren brukar göra mot anställda i samma situation, som dig. 

 • Att inte få några arbetsuppgifter är ett vanligt sätt som arbetsgivaren kör med för att man skall sluta självmant. Ring och prata med facket och Försäkringskassan om det och fråga om de kan diskutera med arbetsgivaren så du får jobb. 

 • Arbetsgivaren kan försöka att förändra din tjänst via förhandling med fack, arbetsgivare, arbetsgivarens företagsläkare och du själv. Om företagsläkaren är med säg att du är mest bekväm om hen sköter diskussionen (därför då kan du komma med krav på vetenskaplighet och bevis). 

  Har du ett jobb med hög lön överväg att anlita en arbetsrättsjurist för att mötet inte skall spåra ut helt. 

  Var lugn och saklig på mötet och bli aldrig arg. Angrepp svarar du alltid på med motangrepp. Om arbetssidan säger: Du kan ingenting! Svarar du precis samma sak till personen som sa det men lägg till: Det är därför du kommer med felaktiga påståenden om mig. Deras angrepp skall vara som en bumerang, som kommer tillbaka mot dem själva. Då har du lyckats perfekt.

  Säg: Sanningen går att bevisa men inte osanningen. Om företagsläkaren gör det påpeka att han skall arbeta enligt vetenskap och ha bevis för sina påståenden annars kan du anmäla honom till Ivo. Fråga om deras egna betyg och bevis för att de är mer kompetenta än vad du själv är och deras bevis för egna arbetsinsatser. Säg för att kunna bedöma kompetens måste man vara kompetent själv.

  De kan också hota med att de kan avskeda dig. Bli inte rädd utan säg bara: Jaså, du själv kan också bli avskedad och med ditt beteende kan det bli ganska snart tror jag. 

  Facket brukar inte vara till någon hjälp, men du kan ju fråga fackrepresentanten på mötet om vad facket tycker om arbetsgivarens metoder.

  Gå aldrig med på att jobba halvtid utan att ha 50 % sjukersättning. Var stenhård på detta. 

  Om de tänker förändra din tjänst på ett sätt som du är mycket missnöjd med, så säg att du vill att de ger dig det vetenskapliga underlaget som bevisar att de handlat rätt. Du kan inte acceptera en förändring som saknar vetenskapliga belägg. Säg att du skall koppla in en privat arbetsrättsjurist för att granska ditt fall.

  Blir det helt olidligt på jobbet sjukskriv dig och ansök om sjukersättning. Jobb skall vara roligt, meningsfullt och det finns ingen anledning att pina ihjäl sig och vantrivas. 

För dig utan arbete: 

 • Skaffa dig ett Personligt ombud, som är gratis och be ombudet ordna dig sysselsättning, arbete eller studier. 

 • Eftersom kognitiva symptom nedsätter arbetsförmågan kan det vara värt att pröva Abilify, som psykiatrerna ofta brukar använda vid kognitiva problem. 

 • Kursen Sjukdomshantering (IMR) är viktig att få av psykiatrin för att kunna arbeta.  

 • Försök undvika att få fler psykoser för psykos kan nedsätta arbetsförmågan. 

 • Idag framstår regelbunden aerobisk motion, som jogging eller gym, som effektivast för att förbättra kognitionen själv. Ju mer motion desto bättre för kognitionen.  

 • Chansen att kunna arbeta mer än halvtid är bara 8 %. Skulle aldrig själv ta studielån på så låga odds. Försök först ta ett jobb via IPS-modellen och fungerar det kan du eventuellt överväga studier.  

 •  Läkemedel med stark antikolinerg effekt kan försämra närminne och troligen också arbetsförmåga. Kolla i FASS. 

 • Med appen Peak kan du träna upp kognitionen med Wizard- programmet, som finns här. På vanlig dator kan du köra appen med extensionen ARC Welder till webbläsaren Chrome eller programmet BluestackTräning med dataprogram börjar ifrågasättas om den har effekt. 

 • Kommunerna kan erbjuda sysselsättning av olika slag som legoarbeten eller skapande verksamhet t.ex måla eller keramik. 

  Fontänhusen finns på många orter och erbjuder sysselsättning som också kan leda till arbete. 

  RSMH kan erbjuda sysselsättning i sina träfflokaler. 

  Detta kan vara ett bra alternativ innan du är mogen för arbetsrehabilitering. Det är inte bra att bara vara sysslolös. 

 

  Kontakta din läkare: 
 • Om du själv vill arbeta kan du få hjälp till arbete via den s.k IPS-modellen om din psykiatri har den. 

  Det innebär hjälp av en arbetscoach, som ordnar ett arbete efter dina önskemål och hjälper dig att klara av arbetet. 

  Läs ett kunskapsblad om IPS-modellen. 

 • Fråga om du kan få träning som förbättrar kognitionen och sociala förmågan (IPT-k). Båda kan vara viktiga för att kunna jobba. 

 • IPS-modellen kan också fungera för personer, som har ett arbete men riskerar att förlora det. 

 

Framtidshopp:   

 • Nya läkemedel mot kognitiva symptom vid schizofreni håller på att testas.  

 • IPS-modellen förstärks med Thinking skills for work, som är råd från kognitionsexpert samt hjärnträning, som ger 60 % jobb. 

Kommentarer   
björk
#1 björk 2017-10-16 18:59
Jag har erfarit en beklagan.
På systemet vart man är o
befinner sig. En avbön på ändring.
Umgänget har man aldrig kommit
med reflektioner om. Det har tendens
att man undergrävigt de i motsatt riktning.
För att på sikt intetgöra och trivialisera.
Fackligt social facklig anda för att ändra systemet
inneifrån o vinna förmåner och lämpa av de
som har gudmodiga intentioner. Det borde vara tvärtom
att de är vitalt ..

Du har inte rätt att posta kommentarer