Uppdaterad: 26 augusti 2017

negativa symptom

Negativa symptom är symptom som minskat i en individs beteende p.g.a av schizofrenin och kan finnas år före första psykosen. Inte lika lätta att uppmärksamma som positiva symptom och kan ofta förväxlas med lättja eller depression. 

Depression förekommer dock oftast hos relativt nyinsjuknade och senare dominerar negativa symptom. Vid schizoaffektiv däremot är depressioner vanligare. Testet The Calgary Depression Scale for Schizophrenia kan skilja mellan depression och negativa symptom och finns på viska.se. Främsta skillnaden är att vid negativa symptom finns ej känslor, vilka finns vid depression. 

Dålig motivation, som ingår i negativa symptom kan troligen försämra kognitiva symptom (tänkande) genom att motivationen att minnas är sämre så försämras minnet. 

Negativa symptom kan vara mycket besvärande och även handikappande, genom att minska arbetsförmågan och förmågan att klara eget boende.

Negativa symptom ses ibland som ett skydd mot stress och därmed positiva symptom samtidigt kan det skydda genom att minska kontakten med personer, som kan ha en skadlig effekt på en psykiskt eller på annat sätt. 

Tidigare har sagts att negativa symptom kvarstår hela livet, men de minskar faktiskt med åren och mest förbättras motivationen. 

41 % med schizofreni har två eller fler negativa symptom, som ökar inläggningar, inläggningstid och återinläggningar. Vanligast motivationsbrist (31 %), avtrubbad affekt (29 %), dålig kontakt (26 %) och emotionell tillbakadragenhet (24 %). 

 

Negativa symptom består av: 

 • Oförmåga att känna glädje över andra människor och ting (anhedoni). 

 • Avsaknad av motivation, initiativ och envishet. Sitter eller ligger med utan intresse för aktiviteter (avolition). 

 • Inget eller begränsat tal. Personen svarar långsamt, korthugget eller inte alls (alogi). 

 • Avsaknad av känslor. Personen ser uttryckslös ut utan att visa känslor (känslomässig avtrubbning). 

 • Ointresse av andra människor. 

 • Ouppmärksamhet - svårt att engagera sig och koncentrera sig. 

Det som kan verka vara negativa symptom kan ibland orsakas av annat: 

 • Du kan ha en depression. 

 • Du är skrämd av hallucinationerna och därför tyst. 

 • Vanföreställningar med hyperreligiositet kan ge symptom liknande negativa symptom på grund av enbart religiöst tänkande. 

 • Du är uttråkad t.ex. vid inläggning på sjukhus, därför att det finns ingenting att göra där. 

 • Antipsykotika med extrapyramidala biverkningar (t.ex Haldol) kan ge mindre rörelser och ge sken av avsaknade känslor. 

 •  Pessimism om den egna förmågan gör att ingenting görs för det tros misslyckas.  Återhämtningsinriktad kognitiv terapi (CT-R) kan motverka pessimismen.  

Ofta tar det tid för en läkare att säkert ställa diagnos på negativa symptom. 

Vid insjuknandet och efter första psykosen ger antipsykotika effekt mot negativa och även kognitiva symptom, men ej lika bra efter ytterligare psykoser. 

Nyare antipsykotika ger något bättre effekt mot negativa symptom än gamla antipsykotika. Bäst effekt har Reagila (kariprazin), men sedan kommer Zeldox/Ziprasidon och Solian. 

Negativa och kognitiva symptom har kopplats till felaktig signalering av den hämmande GABA-transmittorn, som kan ge obalans i signaleringen i hjärnan.  För lite GABA tillverkas i hjärnan, men även annan orsak kan finnas.

Hur stora problem med negativa symptom har du? 

N1. Avtrubbad affekt

Moderat = Minskade ansiktsuttryck och få uttrycksfulla gester, som ger ett tråkigt intryck. 

N2. Emotionellt tillbakadragen

Moderat = Vanligen distanserad känslomässigt till omgivningen och dess utmaningar, men med uppmuntran kan hen bli engagerad. 

N3. Dålig på att svara

Moderat = Reserverad med tydlig distans. Svaren mekaniska, verkar uttråkad och ointresserad. 

N4. Passiv/apatisk socialt tillbakadragen

Moderat = Går med passivt i de flesta sociala aktiviteter, men på ett ointresserat eller mekaniskt sätt. Tenderar att hålla sig i bakgrunden. 

N5. Svårt med abstrakt tänkande

Moderat = Använder ofta ett konkret sätt. Har svårt med de flesta ordspråk och vissa av klassificeringarna. Tenderar att vara distraherad av funktionella aspekter och framträdande dragen. 

N6. Brist på spontanitet & flyt i samtal

Moderat = Samtalet saknar fritt flöde och verkar knaggligt eller stannande. Ledande frågor krävs ofta för att få tillräckligt resultat och för att samtalet skall fortsätta. 

N7. Stereotypt tänkande

Moderat = Samtalet cirklar kring ett återkommande tema, vilket gör det svårt att byta samtalsämne. 

Har du detta eller värre, så kan du ha tydliga negativa symptom. Från PANSS-testets avdelning för negativa symptom och som du kan göra på viska.se Mäta psykotiska & negativa symptom (PANSS). Mer än 25 poäng där innebär tydliga negativa symptom. 

 

Självhjälp: 

 • Återuppta gamla fritidsaktiviteter, gärna skapande verksamhet som teckna, måla och musicera är viktigt. 

 • Bryt ner dina mål till små delmål som du kan klara av. 

 • Var optimistisk om din förmåga att göra saker rätt. Alla klarar av mer än de själva tror och även du. Pessimism om din förmåga kan ge dig negativa symptom. 

 • Gradvis öka dina dagliga aktiviteter inklusive meningsfyllda aktiviteter. Att vara med i en kontaktgrupp eller gå till en träfflokal kan också vara mycket bra för att aktivera sig. 

 • Personligt ombud som fås gratis via kommunen brukar kunna ordna aktivering som t.ex. daglig sysselsättning. 

 • Gör en lista med 5 aktiviteter som du fäster på kylskåpsdörren. När du har ingenting att göra välj en aktivitet från listan. 

 • Fokusera på nuet och inte på det som hänt dig tidigare. 

 • Motion kan minska negativa symptom liksom andra symptom också. Öka motionen gradvis från 10 minuter till minst 30 minuter per dag. 

 • Omega-3 kan kanske minska negativa symptom. Bäst är att äta lax eller sill 4 gånger i veckan eller att äta omega-3 kapslar motsvarande 2 g EPA per dag. 

 • Om anhöriga är arg på dig för att du är slö, lat och inte gör något, så förklara att det beror på sjukdomen och negativa symptom. Vissa anhöriga kan bli vansinniga på de negativa symptomen som kan vara mer irriterande än vanföreställningar. Föreslå att de istället uppmuntrar och berömmer dig när du gör något. 

 • Folsyra är ett B-vitamin och hos vissa verkar brist på folsyra ge negativa symptom. Multivitamintillskott med dagsbehovet folsyra kan därför vara bra. 

 • Antioxidantia, som finns i blåbär, spenat, jordgubbar och katrinplommon kan enligt vissa undersökningar lindra negativa symptom. 

 

Kontakta läkare: 

 • Tillägg av vissa antidepressiva utom Citalopram kan troligen minska negativa symptom med 30 %. Ett receptbelagt slemlösande läkemedel Acetylcystein verkar också göra detta nästan utan biverkningar. 

 •  Reagila (kariprazin) med dopamineffekt liknar Abilify, men har bäst effekt mot negativa symptom av dagens antipsykotika.  

 • Topimax/Topiramat, som hos 400 personer med schizofreni minskade negativa symptom med 60 %. 

 • Om psykiatrin har musikterapi be att få det för det minskar negativa symptom hos de flesta. 

 • Om du bor med dina föräldrar och du mår dåligt av deras kritik och ständiga påpekanden (kan ge psykos) om din inaktivitet be din läkare att ni skall få familjeutbildning och kanske också familjeintervention. 

 Framtida behandling:  

 • Nya antipsykotika under utprovning verkar ge bättre effekt mot negativa symptom. 

 • Läkemedel mot enbart negativa symptom befinner sig under utveckling. 

 • Återhämtningsinriktad KBT (CT-R) verkar ha effekt även vid svårare och mer handikappande negativa symptom. 

 • En KBT mot negativa symptom befinner sig under utveckling.