Sök efter symptom

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Missnöje med psykiatrin, annan vård och omsorg uppstår ibland. 

 • Bäst är att diskutera med den läkare, sjuksköterska eller vårdare, som berörs för att få en lösning på problemet.  Du kan ha missuppfattat eller misstolkat vad som sagts. Det kan också gällt någon annan. När man är riktigt dålig kan man tro att allt handlar om en själv (även TV, musik och radio). 

 • Hjälper inte det vänd dig till klinikchefen. 

 • Om inte heller det hjälper, kontakta Landstingets patientnämnd, patientombud eller patientombudsman (olika namn i olika landsting). De kan hjälpa dig vidare på olika sätt. 

  Adress eller e-postadress till patientnämnd/patientombud finns hos Inspektionen för Vård och Omsorg (Ivo).

   

 • Till Ivo anmäler du vid vårdskada eller risk för vårdskada. Dåligt bemötande skall inte anmälas till Ivo utan till Patientnämnden.

Ekonomisk ersättning kan fås vid vårdskada via Patientförsäkringen och vid skador av läkemedel via Läkemedelsförsäkringen

Den kommunala psykiatrin är dubbelt så stor, som landstingets psykiatri och missnöje med den finns också. 

 • Hos cheferna eller hos din handläggare där, får du reda på var du kan lämna in ditt klagomål eller dina synpunkter, som de måste ta emot. 

 • Vid allvarliga brister i den kommunala verksamheten kan du anmäla till Ivo. 

Att anmäla vård eller omsorg till Ivo eller Patientnämnden är ovanligt vid schizofreni. Missnöje förekommer dock ibland och kan bero på många olika saker: får inte göra som man vill, otrevlig personal, personalen har stulit, hjälpen är onödig, felaktig tvångsvård, för lite vårdinsatser, blir inte inlagd, dålig hjälp mot kroppsliga sjukdomar, boendestödet kommer inte som utlovat, får inte önskad medicin eller att man anser sig frisk utan hjälpbehov. 

400 anmälningar om fel i psykiatrin görs till Ivo per år, men i 97 % av fallen anses inte psykiatrin ha gjort fel. 

Missnöje finns med boendestödjare, personal på gruppboende, godman, förvaltare, anhöriga, psykiatrer, distriktsläkare, socialassistenter, personal på Försäkringskassan och psykologer, men sällan sjuksköterskor, polisen, kommunala kontaktpersoner, kuratorer eller rättspsyk. Vid besvärlig sjukdom verkar problemen med personalen öka markant, men det gör ju också personalkontakterna. Vid lindrig sjukdom får personalen oftast gott betyg. 

Missnöjet med psykiatrin kommer troligen minska på grund av ökat medbestämmande, tidig behandling av nyinsjuknade och att de med schizofreni verkar bli allt friskare med åren. 

Troligen är de värsta konflikterna med personal på gruppboenden, eftersom 100 % av tiden tillbringas där. Det har hänt att flytt skett från gruppboende till eget boende på grund av detta. En psykiater träffar man oftast bara 1-2 gånger per år och kanske under 30-60 minuter. 

Socialstyrelsen har info om dina rättigheter som patient. 

 

Självhjälp: 

 • Är du missnöjd med den hjälp du får be om ett Personligt Ombud (gratis) via kommunens biståndsbedömare. Ett PO kan föra din talan och försöka förbättra hjälpen du får, så du blir nöjd. 

 • Innan du anmäler till Ivo diskutera saken med någon du har förtroende för, eftersom 97 % av anmälningarna dit får avslag. 

Kommentarer   
Malen
#2 Malen 2017-10-27 18:49
Vilken bra lista, hade noll koll :-*
Ready
#1 Ready 2015-01-22 21:44
Ibland känns det som att enda sättet att undvika konflikter med vården är att inte ha kontakt med dem.

Du har inte rätt att posta kommentarer