Sök efter symptom

Uppdaterad: 21 januarir 2021

viktkontroll 

Att försöka motverka viktuppgång är bättre än att försöka gå ner i vikt för viktnedgång är svårt, men inte omöjligt. Speciella behandlingsprogram för att motverka viktuppgång med diet och motionsråd finns, som har effekt. Viktuppgång sker när mer kalorier äts än vad som förbrukas. Bästa strategin för att gå ner i vikt är att skära ner lite på mat, dryck, vara mer aktiv för att förbränna mer kalorier och få psykologiskt stöd under tiden. Det ger en långsam, stadig och hälsosam viktnedgång. 

Viktuppgången anses särskilt besvärlig för nyare antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa/Olanzapin/Zypadhera och Serdolect, men även också Risperdal/Risperidon, Invega/Xeplion samt Seroquel Depot/Quetiapin. Men alla går inte upp i vikt av dessa. Vid schizofreni är viktuppgången för Zyprexa högre vid schizofreni än vid bipolär. 

En studie på viktuppgång under 20 år för schizofreni tydde inte på att antipsykotika gav viktuppgång och inte heller att nyare antipsykotika gav mer viktuppgång än gamla antipsykotika. Tidigare har viktuppgången studerats kortare tid 1-2 år, men det finns personer som gått upp 20-50 kg i vikt och sedan gått ner till normalvikt, så dessa resultat kan kanske stämma att viktuppgången kanske är kortvarig. 

Minst risk för viktuppgång har Abilify/Aripiprazol, Latuda, Fanapt, Reagila, Zeldox/Ziprasidon och licenspreparatet Solian. Solian har bäst antipsykotisk effekt av dessa och är ett alternativ till Zyprexa/Olanzapin. I Stockholm rekommenderas Abilify och Risperdal i första hand för de har minst påverkan på ämnesomsättningen. 

Nyinsjuknade kan ofta klara sig med Abilify, medan de som varit sjuka längre kan behöva starkare effekt, som Zyprexa, eller Risperdal och får därför större risk för viktökning. Risken för viktökning är störst de första månaderna för antipsykotika. Ungdomar har en större risk för viktuppgång jämfört med vuxna och även med Abilify. 

Vissa antidepressiva t.ex Mirtazapin, humörstabiliserare t.ex litium och ångestdämpande mediciner t.ex Lyrica kan också ge viktuppgång. 

Övervikt och fetma finns hos 50 % av svenskarna, men är ännu vanligare vid schizofreni (fetma hos 41 %)och där den ohälsosamma bukfetman är vanligare. Orsaken till fetman är oftast felaktig diet och brist på motion. Undersökningar visar att personer med schizofreni äter mindre frukt och grönsaker, mer kalorier och även som inlagda. Mycket omättat fett och socker i kosten är kopplade till ökade sjukdomsbesvär vid schizofreni, medan skaldjur och fisk (särskilt omega-3 rik) har motsatt effekt. WHO säger att dålig kost och brist på motion är bland de viktigaste dödsorsakerna i västländerna. 

De som motionerar lite och ser mer än 4 timmar på TV har större risk för fetma och hjärt-kärlsjukdom. Men även negativa symptom kan göra motivation för motion och diet försämras, men vissa antipsykotika bidrager också. Vissa källor talar också om att överätning kan förekomma och ett slags matmissbruk.  Abilify kan pga försämrad impulskontroll ge hetsätning, som sällsynt biverkan. 

Risken med övervikt är ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, diabetes och högt blodtryck. För normalpersoner förkortas livet med 11 år på grund av fetma (BMI över 30). Vid fetma minskar livskvalitén, medan stigmat, dödlighet och medicinavbrott ökar. Att behandla viktuppgång med mediciner, som t.ex metformin kan ge färre medicinavbrott och färre psykoser. 

 

Har jag skadlig övervikt? 

 • Mät ditt BMI. Över 25 räknas som övervikt och 30 är fetma. Normalvikt är BMI 18 – 24,99. För att kunna göra det måste du veta din vikt och kroppslängd. Här kan du mäta ditt BMI. 

 • Att mäta midjemåttet över naveln och mäta bukfetman ger bättre besked om risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom än enbart BMI (över 94 cm för män och 80 cm för kvinnor kan vara skadligt)

  

Självhjälp: 

 • Har du fått ett antipsykotika med viktuppgång. Väg dig varje vecka och mät midjemåttet med ett måttband. Notera siffrorna i en anteckningsbok eller på ett papper. Viktuppgången är störst de första 6 veckorna efter antipsykotikan påbörjats. 

 • Din aptit kan öka på saker, som snabbt minskar hunger, som choklad, sötsaker, chips, läsk och snabbmat. Försök planera framåt och läs på förpackningarna om energiinnehåll och försök hitta hälsosammare snacks och mat. 

 • Ät helst 400 g frukt och grönsaker per dag enligt WHO. Innehåller lite kalorier och kan förebygga diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Före måltiden ät en portion grönsaker för att snabbare bli mätt. Djupfrysta grönsaker är ofta billigare än färska. 

 • Snäva byxor ger snabbt en signal, när vikten börjar bli för hög och när det är dags att gå ner i vikt, så byxorna passar igen.  

 • Öka vätskeintaget och då av vatten. Hunger kan vara vätskebrist. 

 • Ät ej efter kl 19 eller 3-4 timmar innan du lägger dig. 

 • Idag finns appar för att hålla koll på vad man äter och för matdagbok t.ex. Lifesum (android) (Iphone). 

 • Motion är viktigt för att hålla nere vikten. Aerobisk motion (ger flås) är nyttigast men promenader duger också. Skaffa en stegräknare (pedometer) och ha som mål att gå 10000 steg per dag. Pedometer appar till smartphones är lika bra som stegräknare. För viktnedgång krävs 1 timmes motion per dag. 

 • Vid aktivitetsersättning kan Försäkringskassan betala motionsaktiviteter, men andra kan ansöka om pengar från kommunen till sådant, som du kan läsa mer här. 

 • Kontrollera i FASS om dina mediciner kan ge viktuppgång, som biverkan. 

 • Om du gått upp väldigt mycket i vikt (och fått diabetes) av antipsykotikan kan du få ersättning via Patientskaderegleringen AB eller Läkemedelsförsäkringen. Läs hos Läkartidningen.

 

Kontakta din läkare: 

 • Om du gått upp mer än 3 kg efter antipsykotikan för då kan det vara dags att försöka stoppa viktuppgången. 

  Eftersom Clozapine/Leponex och Zyprexa/Olanzapine ger störst viktuppgång, men också bäst effekt går det inte alltid att byta till antipsykotikum utan viktuppgång. Solian har bäst antipsykotisk effekt av dessa utan viktuppgång och är ett alternativ till Zyprexa. 

 • Be om att få gå till dietist och få hjälp med kost- och motionsråd. Psykiatrin kan också i vissa fall ha utbildningar eller program mot viktökning. 

 • Epilepsimedicinen Topimax (topiramat), som tillägg kan ge viktnedgång på 3 kg, men också minska schizofrenisymptom med 60 %. 

 • Diabetestabletterna Metformin, som tillägg kan ge viktnedgång på 3,1 kg. Minskar aptiten och kan sänka glukos, insulin, triglycerider och kolesterol. 

 • Tillägg av Abilify till Zyprexa/Olanzapin kan ge viktminskning på 2 kg. 

 • Yrselmedicinen Vertisan har få biverkningar och har gett i en studie viktnedgång på 60 %, tillsammans med antidepressivat Edronax, som tillägg av Zyprexa. 

 

Framtidshopp:  

 • Fler antipsykotika är på väg med mindre viktuppgång och ofta med ofta en annan verkningsmerkanism. 

 • Zyprexa med tillägg av samidorfan utan viktuppgång kan finnas om några år. 

 • Läkemedel, som förstärker effekten av antipsykotika kan göra att svagare antipsykotika utan viktuppgång kan ersätta Zyprexa. 

 • Djurförsök tyder på att blockering av 5-HT2C-receptorn ger viktökning av Zyprexa. I USA finns läkemedel som stimulerar denna receptor

Kommentarer   
björk
#5 björk 2017-10-14 20:33
För.... Min del har
Pursennid-Ex-Lax varit da chit :sigh: :-?
Admin1
#4 Admin1 2017-07-11 07:39
Det jag läst senast tyder på att vid viktuppgång av Clozapine eller Zyprexa skall man lägga till metformin för att motverka viktuppgång. Det finns psykologiska metoder, men tvivlar på att man kan få det för de finns knappast annat än på enstaka sjukhus, som Karolinska.
Geta
#3 Geta 2017-07-10 22:23
När man insjuknar i schizofreni blir man så deprimerad och så hungrig av antipsykotikan att man inte bryr sig om vikten. Då hinner man gå upp många kilon på några månader.
Geta
#2 Geta 2015-11-16 20:47
Svenskarna blir allt friskare men fetare.
Admin1
#1 Admin1 2015-11-16 20:35
Om man ser det från den positiva sidan, så måste vi ha det hyfsat med vällevnadssjukdomar :-) Ingen här svälter precis bortsett från en anorektiker som gör det periodvist.

Du har inte rätt att posta kommentarer