Sök efter symptom

Uppdaterad: 16 maj 2017

grupp

Vissa vanliga personer kan höra röster, men lider inte av dem som vid psykoser. Psykotiska röster är också annorlunda – kommer ofta utifrån och upplevs som verkliga. 

RSMH har självhjälpsgrupper och nätverk för rösthörare där röster avdramatiseras, belyses och ger verktyg för att kontrollera dem. 

Röster kan tolkas och hanteras på olika sätt. Genom samtal kan t.ex. förklaringar och mönster upptäckas som dämpar oron, välja strategier, organisera, strukturera och behärska rösterna. Erfarenheter visar att dessa metoder är bra för att stödja människor som hör röster. 

Följande frågor kan vara bra att börja med: 

  • När började du höra röster? 

  • Hur många olika röster hör du? 

  • Hur ofta hörs de? 

  • Vad tror du rösterna representerar? 

  • Vad säger de? 

  • Vad gör du för att hantera dina röster?  

Självhjälpsgrupper har ännu ej bevisad effekt vid svårare psykisk sjukdom. Men effekt är allmänt sett svår att bevisa och särskilt vid lindriga symptom. Självhjälpsgrupper är viktiga för att försöka motverka och kontrollera sina symptom och aktivera sig. Jag blev själv kvitt mina röster via en metod, som jag själv av en slump upptäckte. 

Det som kanske missas i självhjälpsgrupper mot röster är att stress och ångest kan utlösa röster. Depression och mani kan göra rösterna deprimerade eller maniska. Vanföreställningar kan ge ångest. Därför kan självhjälpsråd mot ångest, depression, stress och vanföreställningar också krävas för att minska på rösterna. Kanske också andra symptom, som ger ångest och stress. 

Då kunskaperna om röster är små inom vården finns litteratur på svenska: 

Självhjälpsgrupp för rösthörare
Elisabeth Alphonce (2014) RSMH

Att höra röster
Romme, Maj & Escher, Admac (1998)
FoU-enheten Psykiatri, Västra Stockholms Sjukvårdsområde

Inre röster & vad kan man göra
LisBodil Karlsson, redaktör (1999) RSMH

Här kan du beställa böckerna ovan.  

RSMH:s Rösträtt dvs Rösthjälp.

Du har inte rätt att posta kommentarer