Sök efter symptom

Uppdaterad: 18 oktober 2017

öl 

Missbruk är 5 gånger vanligare vid schizofreni än normalt – 25 % kan ha missbruk och 25 % har haft problem med missbruk av alkohol och droger tidigare. Men enligt Psykosregistret har bara 2 % av kvinnorna och 6 % av männen missbruk, vilket är väldigt lågt jämfört med litteraturen. Dessutom är risken för spelmissbruk högre, liksom matmissbruk i form av överätning finns rapporterat. Rökning är 3 gånger vanligare vid schizofreni, men räknas oftast inte som missbruk. Störst risk för missbruk har unga män. Dubbeldiagnos är när både psykossjukdom och missbruk finns. 

Praktiskt taget allt missbruk, men värst cannabis och alkohol, verkar ge förhöjd risk för att få schizofreni. Det verkar ofta ha ärftliga orsaker, som delvis kommer från gener som ökar risken för schizofreni, men även för missbruk. Tidigare har andra orsaker angivits – självmedicinering för att minska vissa symptom, ger sociala kontakter med mindre isolering och sysselsättning. Själva uppger de med missbruk att orsaken är leda och ledsamhet. Men även utan schizofreni förekommer missbruk ganska ofta, så man hade kunnat bli missbrukare ändå. 

Missbruk ger höga nivåer av socialstress, som är viktigt att försöka minska. Det kan skapa samma problem som hos vanliga människor, men kan göra dig sjukare med mer symptom, självskador, aggression, våld, inläggningar, avbrott av antipsykotikabehandlingen, 5 gånger fler psykoser och försämrad funktionsförmåga. På symptomen har hallucinogener, amfetaminer och cannabis värst effekt. De med missbruk konsumerar mer psykiatrisk vård, gruppboende och anhörigainsatser. 

Oftast är inte missbruket allvarligt, men även lindrigare missbruk kan ge kraftiga negativa effekter på schizofrenin. Positivt är att funktionsförmåga kan ha varit bättre än normalt innan och upptäcks missbruket tidigt kan prognosen vara god. Lindrigare missbruk beror på dålig ekonomi med mindre pengar till missbruk samt värre biverkningar av droger/alkohol. 

Kognitiva symptom, som dåligt minne och problemlösning, negativa symptom samt depression kan försvåra avbryta ett missbruk. 

Ett problem med missbruk och schizofreni att man kan falla mellan stolarna – psykiatrin tycker det är missbruk, som kommunen skall behandla och kommunen tycker att schizofrenin måste behandlas av psykiatrin först. Så trots att du är sjukare kan du bli utan tillräcklig vård.  

Viktigt att minnas är att drogmissbruk kan ge schizofrenisymptom hos psykiskt friska och kan förväxlas med schizofreni och därför skall missbruk alltid uteslutas före schizofrenidiagnos. Särskilt kokain och amfetaminlika droger kan framkalla psykoser. 

Missbruk ökar också risken för självmord och kroppsliga sjukdomar. Det och rökning kan orsaka kanske 75 % av överdödligheten vid schizofreni och förkorta livslängden. Missbruk kan stå för 50 % av överdödligheten. 

En stor nackdel med missbruket är våldet som ger skambeläggning för alla med schizofreni, som utan missbruk har knappt någon ökad våldsrisk alls. 75 % av de som får tvångsvård och rättspsykiatrisk vård har missbruk. Missbruk tar en stor del av psykiatrins resurser. 

Cannabis kan hos vissa med genetisk sårbarhet för schizofreni utlösa schizofreni. 

 Socialstyrelsen har frågor (AUDIT) för att hitta de, som dricker för mycket alkohol: 

Hur många standardglas dricker du en vanlig vecka?

Ett standardglas motsvarar:

4 cl starksprit, 8 cl starkvin, 12–15 cl bordsvin, 33 cl starköl eller 1 burk 50 cl folköl. 

Riskbruk:

Kvinnor mer än 9 glas per vecka.

Män mer än 14 glas per vecka. 

2. Hur ofta dricker du kvinna mer än 4 standardglas och du man 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle?

Riskbruk: 

Ett eller fler intensivdrickartillfällen per månad för både kvinnor och män.

Intensivkonsumtion är minst 4 glas för kvinnor och minst 5 glas för män samma dag.

För gravida kvinnor är all alkoholkonsumtion riskbruk.

 

Självhjälp: 

Det kan vara svårt att sluta missbruka på egen hand. Sedan kan andra problem i livet skapas, som kan försvåra det hela. Viktigast för dig att sluta är att psykossymptom och psykoser minskar och du blir friskare. Ett lindrigt missbruk kan vara lättare att bli kvitt än ett svårare missbruk.

 • Först måste du inse att du har ett problem.

 • Sedan måste du ha modet att inse att du behöver hjälp.

 • Du kan nu börja bygga upp motivation för att kunna sluta med alkoholen eller drogerna.

 • Anhöriga och vänner kan må dåligt av ditt missbruk och därför skälla på dig. Skället kan öka psykosrisken och kan vara bra undvika. 

 • Försök att minska på din stress med avslappningsövningar. Stress kan öka risken för återfall i missbruk.

 • Appar mot missbruk utvecklas, men ingen svensk app finns att rekommendera ännu.

 • Anonyma alkoholister (AA) finns som ger stöd och hjälp ur missbruk av alkohol samt Anonyma narkomaner (NA) vid drogproblem. Möjligen kan de vara bra för att komma in i ett socialt sammanhang, som stärker självförtroende och egenmakt, vilket minskar skadlig socialstress.

 

Kontakta läkare: 

Det är inte skämmigt att söka hjälp vid missbruk, eftersom ärftliga faktorer ofta är orsak och därför en del av själva sjukdomen. Behandlingen mot missbruk blir då ungefär som vanlig vård.

Bäst är att söka hjälp hos psykiatrin med kunskaper om både schizofreni och missbruk. Du kan då få en specialanpassad behandling både mot schizofrenin och missbruket. Behandlingen kan i lindriga fall bara bestå av några korta läkarbesök. Att återfall i missbruk sker beror ofta på socialstress. 

 • Antipsykotikan vid missbruk brukar vara depåinjektioner varannan vecka med Risperdal Consta, men Clozapine kan mildra missbruk och samtidigt minska aggressivitet och självmordsrisk. 

 • Du kan få läkemedel, som gör att det lättare går att sluta med alkohol och också vissa droger. Det kan vara en viktig hjälp för att kunna sluta. 

 • Har du tvångsvård, så brukar vården vara c:a 3 månader. Ett bra tillfälle för dig att sluta missbruka och be din psykiater där om hjälp. 75 % av de som får tvångsvård har missbruk. 

 • ACT-team finns också vid större problem med både missbruk och sjukdom. De kan ge vård och stöd i hemmet av psykiater, sjuksköterska, psykolog, kurator mm. Samt samordna vårdinsatserna så att du får rätt vård. Målet att göra dig friskare, så du kan klara dig utan hjälp efter ett par år. 

 • Vårdsamordnare eller Case Manager kan behövas för de som inte får hjälp av ACT-team med samordningen av vården, så den blir komplett. 

 • Om du misslyckas att sluta missbruka vid första försöket tänk på att det ofta krävs fler än ett försök för att kunna avbryta ett missbruk. Så ge inte upp utan försök igen. 

 • Vid hemlöshet kan du få hjälp med bostad av kommunens socialtjänst. Bostad först-modellen går ut på att erbjuda hemlösa personer med schizofreni ett eget boende. Här ställs inga krav på att ge psykiatrisk behandling först eller att du måste vara nykter. 

 • Om du inte får hjälpen ovan kontakta kommunens biståndshandläggare och be om ett Personligt Ombud (gratis). Ge ombudet i uppdrag att stöta på så att du får rätt vård för din dubbeldiagnos. 

Kommentarer   
Jocke
#5 Jocke 2017-08-21 18:37
Ja, jag tror egentligen inte de personer med bra problemlösningar får problem med alkohol, utan jag tror det är de med en grav ojämnhet i intellektet som fastnar i missbruket? Men samtidigt varför har de med en hög kreativitet fler problem med alkoholmissbruket?
Admin1
#4 Admin1 2016-02-03 22:36
En missbrukare får nog aldrig Stesolid idag och det är missnöjda för detta. Men felet är nog att inte missbrukarna får hjälp när de är inlagda och de är mer inlagda än andra. Psykiatrin måste satsa på mer missbruksvård. 75 % av de med LRV och LPT har tvångsvård. De som skapar de stora problemen för psykiatrin är missbrukare och inte självskadande småtjejer.
Ready
#3 Ready 2016-02-01 21:07
Normen inom psykiatrin är en patient med missbruksproblem. Mobila teamet får åka hem till patienter, lugna ner dem och kanske hjälpa dem svälja en Stesolid.
Geta
#2 Geta 2016-02-01 20:42
Admin1, du har ofta varnat för om personer med schizofreni får högre funktionsförmåga. Det kan sluta illa.
Admin1
#1 Admin1 2016-02-01 20:29
Har man hög funktionsförmåga så ökar risken för missbruk. Att missbruka kräver alltså en del förmåga.

Du har inte rätt att posta kommentarer