Sök efter symptom

Uppdaterad: 20 oktober 2017

schizofreni 

Självkänsla innebär att uppleva sig ha ett eget värde och att lita på sig själv utan att få beröm av andra. Har väldigt lite att göra med vad som uträttas. God självkänsla ger ett tryggt intryck och omgivningen uppfattas som vänlig och accepterande. Kontakter med andra underlättas, medan låg självkänsla ger känslighet för kritik och motgångar. 

En god självkänsla leder ofta till att sömn, mat och hälsa sköts väl. Att sätta rimliga gränser fungerar och att du tar inte överdrivet stort ansvar över saker. Ju mer makt du har över ditt liv desto bättre självkänsla. 

Låg självkänsla kan göra det svårt att må bra för att man blir för upptagen av att inte göra fel och prestera. Händelser kan tolkas negativt och som bevis för att man är dålig. Vid schizofreni talas om att låg självkänsla skapar stress vid samvaro med andra. Låg självkänsla ger en ökad sårbarhet för oro, depression, ångest och psykossymptom. 

Självkänslan kan försämras på grund av diagnosen och den negativa bild den har i samhället. Dessutom har nog de flesta på grund av sjukdomen drabbats av händelser, som minskar självkänslan, som förlust av arbete, relationer m.m. 

Studier finns som tyder på att förbättrad självkänsla, mindre depression och självkontroll är viktigast för att minska tillfälliga psykotiska symptom och särskilt i 30 års åldern. God självkänsla ger färre återfall i psykos och  bättre livskvalité. 

Doktorn i psykologi Ann Olsen har schizofreni och skriver i boken Illuminating schizophrenia att låg självkänsla kan leda till överkompensation och en överdrivet positiv självbild liknande en vanföreställning. Sedan inre tvivel om sig själv i kombination med omgivningens negativa attityder kan leda till ett självdestruktivt och självskadande beteende på olika sätt och när man protesterar över lidandet skylls det gärna på något eller någon utanför sig själv. 

Hon menar också att dåligt självförtroende och låg självkänsla kan bidraga till socialångest över att uppträda konstigt bland folk och det kan framkalla just det beteende som man är rädd för. 

Självförtroende är att tro sig klara av att göra saker, men behöver inte innebära god självkänsla. Genom att bli duktig på något kan låg självkänsla döljas. 

Självbild är den bild du har av dig själv och hur du uppträder utåt. Självbilden påverkas av saker i ens tidigare liv samt självkänsla och självförtroende. 

Läs mer om detta hos 1177.se

 

Självhjälp: 

 • Depression kan orsaka låg självkänsla, som försvinner med depressionen. Psykos och mani kan nog vara motsatsen om grandiositet finns t.ex uppdrag att rädda mänskligheten från undergång. 

 • Försök att få den bästa behandlingen mot psykoser och alla effektiva behandlingar. Om symptomen minskar blir din självkänsla bättre. 

 • Läs självhjälpsböcker och lär dig mer om sjukdomen. Om du kan kontrollera symptom och sjukdomen, så mår du bättre och får bättre självkänsla. Försök inte bara minska psykossymptom utan också ångest, depression och sömnproblem. Du skall kontrollera sjukdomen och sjukdomen skall inte kontrollera dig. 

 •  Sociala medier, som Viska och Facebook erbjuda sällskap och stärka självkänsla och minska social isolering. 

 • Motion är viktigt för att höja självkänslan och flyttar fokusen från hur kroppen ser ut till hur den fungerar. Vi har gott om tid att träna och motionera. 

 • Försök kontrollera vikten och undvika övervikt. Övervikt kan ge dig sämre självkänsla. 

 •  Vid missbruk är det viktigt att bygga upp självkänslan och ha sociala kontakter för att kunna avbryta missbruket. 

 • Goda erfarenheter och en omgivning med respekt och omtanke förbättrar självkänslan. Försök undvika folk, som skäller och kritiserar dig. Påpeka gärna att skäll och kritik kan utlösa psykoser och kräva sjukhusvård. 

 • Prova på att göra nya saker och hamna i nya situationer även om det känns jobbigt t.ex daglig sysselsättning hos kommunen och att där prova på nya kreativa saker är säkert bra för självkänslan. RSMH och Fontänhuset kan vara positivt, liksom att gå en kurs. 

 • Gör saker som du tycker är roliga. Ibland kan upptagenheten av annat göra att roliga saker inte blir av. Gör en lista över roliga saker du gillar att göra. 

 • Gör saker som du uppskjutit t.ex rengör diskbänken eller städa i 10 minuter. Försök att vara duktig inför dig själv. 

 • Använd dina talanger och förmågor. Kan du spela instrument gör det eller sjung. 

 • Metakognitiv träning (MCT), som minskar vanföreställningar bättre än antipsykotika verkar också förbättra självkänslan. 

 • Försök att hjälpa andra med något. Muntra upp någon som är ledsen eller ge ett leende åt någon t.ex. 

 • Använd kläder som du känner du mår bra i och gör din fin. 

 • Ge dig själv en liten belöning då och då för du är värd det. 

 • Gör din bostad trevlig och trivsam för du förtjänar trivsel hemma. Ha framme saker som ger trevliga minnen eller minnen av framgång. 

 • Gör dina måltider trivsamma vad gäller dukning och att maten läggs på tallriken så det ser trevligt ut. 

 • Försök att undvika negativa tankar och känslor om dig själv. Om du har negativa tankar om dig själv försök ersätta dem med positiva tankar. Du kan prata med andra om sådant också eller din terapeut om du har det. Negativa tankar om sig själv förekommer vid depression.  

 • Att försöka jobba, vilket man har rätt till enligt IPS-modellen kan stärka självkänslan, men alla klarar inte av att jobba trots goda försök. 

 • Att deltaga i stödgrupper om sådana finns kan öka självkänslan och ge hopp om förbättring. 

 • Appar finns för självkänslan, som Bra nog på svenska och appar på engelska.  

 • Läs dessa utförliga råd, som är mycket bra i Building Self–esteem A Self-Help Guide från SAMSHA (Administrationen för Missbruk och psykiatri) i USA.

 

Framtidshopp: 

 • Betablockeraren propranolol verkar kanske kunna förbättra självförtroendet via effekt på noradrenalin

Kommentarer   
björk
#11 björk 2017-01-12 20:29
//Sen så kan jag tänka att många ville ha mig,

utrotad ur den grupp jag/man så innerligt

tillhörde utan pardon och ta tillräkna lynch

mobben med följe, jag fick kataton bisarr katatoni.
Det var helt enkelt för hemskt att man inte var
i stånd att visa annat än glädje och att den
uppenbara grupp man sållats in i som inte

kunde tvistas för dess förkrossande uppenbarhet.
Lägg då till stolthet för den man är,
och racka ned när man inte kunde
skydda sig ett skit. Så skall man bara svälja


tio tusentals blasfemis. Det är ett otroligt- verk
att komma med taktik för att ödelägga
en försvarslös välmenande själ....

FY f

Det var som att pissa på ngn naken
Admin1
#10 Admin1 2017-01-12 12:58
Det är väldigt viktigt att ha självkänsla för att kunna ta motgångar. En arbetsgivare behandlade mig hårresande illa och kom med helt orimliga lögner om mig. Hade jag inte haft så stark självkänsla hade jag aldrig överlevt detta. Tror att 1 på 1000 hade kanske överlevt den behandlingen.
Geta
#9 Geta 2017-01-11 20:02
Man överkompenserar gärna om man saknar det.
Ready
#8 Ready 2017-01-11 20:01
Självförtroende och självkänsla är inte så lätt att trolla fram bara så där.
björk
#7 björk 2017-01-11 18:46
tack förresten för terapistunden att jag fick terapia mig ! 8)
björk
#6 björk 2017-01-11 18:45
Det "kontroversiella introverta" är när annan pikar
"jaget" och ger de tråkningar. Och är lumpna
samt o bus ringer för annan mans kostnad
och sätter keppar i hjulet genom att komma med
indirekta underlåtelser som uppmanar att.
Du har agerat gjort si o så nu så kommer detta
att hända. Det leder kort koncist till att man,
affirmerar självmord scenarion ofta med betoning
på att blåsa skallen av sej med ngt vapen.
Alltid denna fantasi som alstrats genom hot
riktad inte mot mig men än värre mot de jag
gillar. Kan man va me om något värre.

Ja Ni läser själva texten i såna fall blir livet
för "FARELIGT" för att levas o då
dödar man sig med vapen.


Alltså livet är så pass farligt o vådligt med mig
med i bilden då gör man kvitt säg själv.
Detta må va ytterligheter men finns ändå.
Admin1
#5 Admin1 2016-02-24 14:38
Citerar Ready:
En snygg flickvän är nog bra för självkänslan...


Risken då är väl att få oro och ångest för att förlora henne.
Admin1
#4 Admin1 2015-03-26 22:44
Kvinnor med schizofreni har mindre symptom och är oftare sambo eller gift än män. Man undrar om det är samboskapet, som är positivt eller om mindre symptom gör att de lättare blir sambo.
Ready
#3 Ready 2015-03-23 22:39
En snygg flickvän är nog bra för självkänslan...
björk
#2 björk 2015-03-22 16:19
jag menar bara på aktuella trivialiteter inom familje-Gräl men man ska juh leva ensam ! ?

Du har inte rätt att posta kommentarer