Sök efter symptom

Uppdaterad: 29 augusti 2017

tremor

Extrapyramidala- eller rörelse-biverkningar av antipsykotika är:

 • akut dystoni (muskelkramper)

 • parkinsonism (stelhet, darrningar, långsamma rörelser)

De orsakas av dopamin-2-blockad i hjärnan inte där psykosen sitter utan där rörelserna styrs.

De har varit kända länge och var vanliga förr, när bara gamla lågdos antipsykotika, som Haldol, användes i mycket höga doser. Kunde vara mycket besvärande, så att medicineringen avbröts och kunde skapa missnöje med psykiatrin och mediciner. De flesta fick Akineton eller Pargitan mot dessa biverkningar.  Alla antipsykotika utom Clozapine/Leponex verkar ge rörelsestörningar, men också litium.

Nyare antipsykotika kom med mycket mindre risk för dessa biverkningar via effekt också på serotonin (5-HT2A) och svagare dopaminblockering (högre dos). De kallades för atypiska (avvikande) antipsykotika. Först kom Clozapine/Leponex och sedan Risperdal och Zyprexa, som först var dyra och doserades sparsamt därför.

Tyvärr gav de viktuppgång och därför kom Abilify/Aripiprazol, Zeldox/Ziprasidon och Latuda med liten viktuppgång. Av nyare antipsykotika kan Risperdal/Risperidon, Invega samt Reagila (kariprazin) ge dessa biverkningar i högre doser. Höga doser, tidigare extrapyramidala biverkningar, andra sjukdomar, barn och ungdomar har ökad risk för dessa biverkningar. De ger ökad risk för att drabbas av tardiv dyskinesi senare. 

Rörelsebiverkningar ger ökad risk för att drabbas av tardiv dyskinesi senare. Nyare antipsykotika kan ha en hjärnskyddande effekt och förhindra död av hjärnceller, medan gamla antipsykotika, som Haldol kan ha motsatt effekt men inga skadliga effekter har kopplats till detta.

Vissa antidepressiva och litium kan också ge darrningar, liksom kaffe i höga doser (kaffedarren). Nervositet och skräck kan också ge darrningar på grund av adrenalinets effekt på musklerna, samt också astmamedicin med beta-2-stimulerande effekt.

Akut dystoni inträffar den första veckan när antipsykotikan påbörjats med stelhet och kramper i nacke, ansikte och tunga. Vissa får tjock tunga och sväljsvårigheter 6 timmar innan. Unga, män, missbruk och dystoni i släkten ger ökad risk. Behandlas med Akineton tabletter eller injektion, som ger snabb effekt och om inte det hjälper låg dos bensodiazepin. Sedan byts till ett antipsykotika med mindre risk för rörelsebiverkningar. Kan nog vara den mest skrämmande av alla antipsykotikabiverkningar, trots att den nästan alltid är ofarlig.

Parkinsonism (likt Parkinsons sjukdom) kommer ofta efter dagar till några veckor och drabbar särskilt äldre, kvinnor,  kognitivt nedsatta och om extrapyramidala biverkningar kom tidigt. Stelhet, darrningar (oftast i fingrar, men ibland i huvud och tunga) och långsamma rörelser är typiska. Verkar orsakas av blockad av dopamin-2-receptorer i interneuron i hjärnans striatum, som frisätter acetylkolin. Läkaren kan upptäcka denna biverkan genom att röra på armen och känna om det finns motstånd (stelhet).

Bäst är att byta preparat med mindre risk för denna biverkan, så försvinner nästan alltid biverkningarna. Clozapine/Leponex, Seroquel/Quetiapin och Zyprexa/Olanzapin har minst risk för parkinsonism och alla tre har även inbyggd Akineton-effekt. Akineton (en gammal Parkinsonmedicin) kan också användas, men kan ge biverkningar, som muntorrhet, dimsyn och sämre närminne.

Läs mer i BioMed Research International 2014.

Hur allvarliga darrningar har jag?

0 poäng Normal – inga darrningar.

1 poäng Milda fingerdarrningar, som syns eller känns när handen vidrörs.

2 poäng Hand eller arm darrar krampartat.

3 poäng Ständig darrning i en eller fler lemmar.

4 poäng Hela kroppen darrar.

Från Angus Simpson skalan, som mäter extrapyramidala biverkningar med 9 frågor till. Läs hela skalan här.

 

Självhjälp:

Bäst är att kontakta läkare, som nästan alltid kan lösa problemet. Självhjälpsråd saknas i litteraturen mot rörelsebiverkningar, men det går att att prova vissa saker:

 • Motion används mot Parkinsons sjukdom och ger då förbättringar och kan vara värt att prova. Vid promenader använd gångstavar för att träna händer och armar också för benen darrar sällan. 

 • Försök se om kaffe förvärrar darrningarna och besvären. Drick inte för mycket kaffe, vilket många med schizofreni gör. 3 koppar kaffe på en gång kan ge kaffedarren. Har man darr redan, så kanske känsligheten också ökar för kaffe och kaffedarren. 

 • Stress kan förvärra darrningar, så försök att minska på stressen och också ilska för att inte förvärra besvären. 

 • Kontrollera i FASS om dina mediciner förutom antipsykotika kan ge tremor (darrningar) eller Parkinsonism.

 

Kontakta läkare:

Bästa alternativet är att kontakta läkaren direkt för att snabbt bli kvitt besvären och särskilt om de är mycket besvärande.

 • Vanligast idag är dossänkning eller byte till Clozapine, Seroquel/Quetiapin eller Zyprexa/Olanzapin, som har minst risk för dessa biverkningar. 

 • Tillägg av Akineton eller Pargitan tabletter får 20 % idag, mot extrapyramidala biverkningar, men var mycket vanligare förr. Nackdelen är biverkningar, som muntorrhet, dimsyn och sämre närminne kan tillkomma.

  Dopamin-stimuleraren Pramipexol används ibland också.

 

Framtidshopp:

 • Nya antipsykotika kan komma, som verkar via serotonin eller dopamin-3-receptorer och som inte ger dessa biverkningar.
Kommentarer   
Ready
#1 Ready 2016-03-29 22:19
En schizofreniker darrar inte på manschetten i första taget.

Du har inte rätt att posta kommentarer