Sök efter symptom

Uppdaterad: 22 oktober 2017

Anna Odell

Tvångsvård (LPT) diskuteras ofta (för ofta), liksom bältning, avskiljning, kroppsvisitation och tvångsmedicinering, som kan förekomma då. RSMH driver ofta frågor som tvångsvård och bältning. Att 75 % av dem har missbruk nämns sällan.

Risken för tvångsvård vid schizofreni är bara en gång i livet, men vid missbruk 3 gånger större risk. Under ett år får 1300 personer med schizofreni tvångsvård (3 %)  på sjukhus och 550 får tvångsvård i öppenvård (ÖPT). Tvångsvård är långvarigare än frivillig vård och i genomsnitt 3 månader, men kan vara betydligt längre och i år. 25 % av psykiatrins sängplatser upptas av tvångsvård.

För att få tvångsvård krävs allvarlig psykisk störning, som schizofreni, behov av psykiatrisk vård hela dygnet och att du tackat nej till frivillig vård. Ofta anses man vara en fara för sig själv och andra. En undersökning där en läkare träffas personligen (ej telefon) krävs och om du vägrar kan polisen/Kriminalvården hämta dig i hemmet (handräckning). Läkaren skriver ett vårdintyg och anger varför tvångsvård krävs. 

På sjukhuset sker en ny undersökning och chefsöverläkaren måste inom 24 timmar besluta om tvångsvård. Vårdplan skall skrivas för tvångsvården och du  erbjuds stödperson (som inte arbetar på avdelningen). Den kan fås också 4 veckor efter utskrivning.

Vid tvångsvård längre än 4 veckor måste Förvaltningsrätten besluta om chefsöverläkarens krav på förlängning är giltigt dock högst i 4 månader. En jurist hjälper dig då gratis.

Om du vårdas frivilligt och vill åka hem fast chefsöverläkaren inte godtar det blir det tvångsvård om en annan läkare skriver vårdintyg och beslutet godkänns av Förvaltningsrätten. Det är alltså svårare att få tvångsvård om du väljer frivillig vård först.

Tvångsvård och rättspsyk skall reformeras med ökad delaktighet för patienterna och mer anpassas efter deras önskemål.

Anhöriga kan kontakta läkare om de tycker vård är absolut nödvändigt för att undersöka om vårdintyg och tvångsvård behövs.

Tvångsvården kan överklagas när som helst till Förvaltningsrätten och du får då gratis hjälp av en jurist.

Vid tvångsåtgärder, som bältning eller tvångsmedicinering kan vara en skräckfylld upplevelse, som ger risk för en ångestsjukdom, som heter PTSD. Den skräckfyllda upplevelsen återupplevs, kan ge mardrömmar och sömnsvårigheter. Också skräckfyllda psykoser kan ge PTSD.

Tvångsvård anses av vissa som psykiatrins fel, men lagarna (LPT) är fattade av Riksdagen och alltså folket. Psykiatrin måste följa lagarna om tvångsvård.

Tvångsvård kostar ofta 100 kr per dygn, som andra inläggningar, men kan vara gratis i vissa landsting. 

Självhjälp:

 • Välj frivillig vård för att slippa tvångsvård för den brukar vara en månad. Det är svårare att få tvångsvård om du väljer frivillig vård. Vid val av frivillig vård verkar du friskare.

 • Om du tänker överklaga fråga ett par skötare om hur länge de tror du behöver stanna där och hur sjuk du verkar. Tror de att du bli kvar där många veckor eller att du är väldigt sjuk överklaga inte. Du kan verka sjuk då.

 • Fråga gärna om du kan få tvångsvård i hemmet (ÖPT) för din inläggning förkortas då. Att föreslå depåinjektioner i en månad t.ex Abilify Maintena kan kanske göra att du utskrivs snabbare.

 • Be läkaren att få sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention om du inte fått det. Det minskar symptom och halverar minst psykoser och minskar risken för framtida inläggningar.

 • Försök få behandling mot ditt missbruk för risken för framtida psykoser och inläggningar minskar kraftigt och kanske med 80 %.

 • Be om att få stödperson 4 veckor efter utskrivningen för efteråt är självmordsrisken högre och därmed stödbehovet .

 • Om du fått tvång, som bältning och tvångsmedicinering finns risk för PTSD efteråt, som är en slags ångest för en skräcksituation, som kan återupplevas efteråt. Sök hjälp om du tror att du har PTSD för din sjukdom kan försämras av den.

 • Självvald inläggning börjar finnas och gör att du själv bestämmer när du vill bli inlagd. Inläggningarna blir då kortare och tvångsvården minskas.

 

Rättspsyk är ett straff för ett brott med vård istället för fängelse. Normalt är en med psykossjukdom bara inlagd 6 dagar per år, så fängelse borde de flesta klara. Nackdelen är att vården inte är tidsbegränsad, som fängelse utan först när inte återfall i brott kan ske eller när man är hyfsat frisk blir man utsläppt.

Ungefär 340 personer med schizofreni (1 %) vårdas på rättspsyk. Du kan också hamna där vid stort vårdbehov och utan dom. 25 % av psykiatrins sängplatser upptas av rättspsyk och de flesta är där för hot och misshandel. 75 % har missbruksproblem.

I praktiken upplevs rättspsyk nästan, som tvångsvård, men med mer personal. En skillnad är att förvaltningsdomstol bestämmer när utskrivning skall ske. En särskild lag finns för rättspsykiatrin (LRV). Rättspsykiatrisk vård kan också ske i öppenvård i slutet av strafftiden med vissa restriktioner.

Medeltiden på rättspsyk är 5 år dvs 5 gånger längre än fängelse. I vissa landsting är rättspsykiatrisk vård gratis, men ofta är dygnsavgiften densamma, som för frivillig vård och tvångsvård. Ett problem idag är att vid utskrivning kan inte kommunen ta över vården, vilket kan ge 1-2 år extra på rättspsyk. Förr dominerade psykossjukdomar rättspsyk, men idag är det också funktionshinder, som autism med kognitiv nedsättning.

Självhjälp:

 • Viktigt! Blir du dömd till rättspsyk för ett lindrigt brott, som snatteri eller stöld överklaga och kräv vanligt straff typ böter. Du kan därmed slippa sitta på rättspsyk i 5 – 20 år.

 • Rättspsyk kan vara bra om du tycker att du får för lite och för dålig vård för rättspsyk har mer personal och ger bättre vård t.ex vid missbruk.
 • Läs självhjälpsböcker om schizofreni och försök själv med dessa råd minska dina symptom så du bli friskare. Passa på också att fråga personalen och läkare om saker du undrat över vad gäller din sjukdom.

 • Om du inte fått sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention be om att få det. Det minskar symptom och halverar minst psykoser och minskar risken att få fler psykoser och inläggningar när du blir utskriven. Ju friskare du är desto större chans du blir utskriven.

 • Föreslå att ni skall bilda en självhjälpsgrupp på avdelningen ledd av någon från RSMH för att bli friskare.

 • Föreslå kurser i avslappningsövningar, andningsövningar, yoga och mindfulness.


Tvångsvård av missbrukare (LVM) ges när frivillig missbruksvård vägras. Socialnämnden i hemkommunen kan begära det hos förvaltningsrätten efter utredning i maximalt i 6 månader.

Läs broschyren Psykiatrisk tvångsvård (pdf-fil)

 Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2017-07-23 11:37
Det har blivit väldigt tyst om henne på senare år, sedan hennes film gick på bio.
Admin1
#1 Admin1 2016-04-27 19:58
I boken Express till paradiset av Mark Vonnegut, som utspelar sig på 60-talet så beskriver han hur han fördes till mentalsjukhus efter en psykos i tvångströja av två poliser. Han bodde i Kanada då. En annan rolig sak var att han bodde i kollektiv, som skulle bota honom med en guru. Som snackade gallimatias och var mycket tokigare än hans egna röster. Lite senare hamnade gurun själv på mentalsjukhus. Kollektivet hade andra tokiga idéer, som att bygga en madrasserad cell, som han kunde vara i vid psykos. Mark Vonnegut blev senare barnläkare och har skrivit ett par böcker till. Hans pappa var stor författare.

Du har inte rätt att posta kommentarer