Sök efter symptom

Uppdatering: 19 november 2017

Agitation förekommer någon gång under livet hos 90 % med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär (särskilt vid mani). Akut agitation kan komma 12 gånger per år. Agitation mäts i PANSS-testet, som ett av sju olika positiva symptom, som kan förekomma vid psykos. Den kan förekomma vid missbruk, huvudskador, infektioner, depression och fel på sköldkörteln också. 

Flera definitioner på agitation finns, men ofta finns ökat tal och ökande rörelser med olika symptom som varierar i intensitet mellan mild till extremt. 

Agitation karaktäriseras av rastlöshet, irritation, hyperaktiva rörelser, hyperaktivt tal, samarbetssvårigheter och ibland aggressiva gester eller beteenden.

De som upplever agitation beskriver det själva som en inre stress som stegras till en nivå där de inte längre kan fungera normalt

Agitation kan komma plötsligt eller utvecklas över längre tid. Olika lång tid (minuter, timmar eller dagar) tar det innan behandling krävs, men när agitationen ökar krävs ofta behandling direkt. Kan utlösas av stress och trauman. Personen kan vara omedveten om sin agitation, men har svårt att fokusera och samtala med andra.

Risk finns för att skada sig själv och andra eftersom agitationen kan snabbt förvärras, vilket gör att agitation skall snabbt behandlas. Ofta finns agitation före aggression, men inte hos alla. På grund av aggressionsrisken är det viktigt att snabbt behandla agitation.

Beteendeterapi med de-eskalering kan fungera, men vid svårare agitation krävs läkemedel. De-eskalering är att respektera patientens egen sfär, undvika provokation, skapa samtalskontakt, ge information, lugna ner, samtala enkelt och kortfattat, identifiera önskemål och känslor, lyssna till patienten, sätta gränser, erbjuda valmöjligheter och debriefa efter tvångsåtgärder.

En metaanalys på 3800 patienter med agitation visade att efter en timme var Zyprexa/Olanzapin bäst och efter 2 timmar Risperidon + Iktorivil.  Vid frivillig medicinering är tabletter eller inhalation ofta bättre än injektion. Vid psykossymptom är antipsykotika att föredra.

Förr användes tvång och isolering vid agitation, men det tar flera timmar längre tid och anses idag inte bra, eftersom de med agitation kan vara rädda.

Ett inhalationsläkemedel mot agitation finns Adasuve, som ger snabb effekt (10 minuter) och har antipsykotisk effekt. Vanligaste biverkan är smakpåverkan. 

Hur stora besvär av agitation har du?

Minimal = Tveksamt och nästan normalt.

Mild = Tenderar att vara lätt agiterad, överaktiv och milt upphetsad, men utan klar upphetsning eller instabilt humör. Talet kan vara lätt pressat.

Moderat = Agitation eller överaktivitet är tydlig och påverkar tal och rörelser eller sporadiska korta utbrott.

Moderat svår = Signifikant överaktivitet eller ofta utbrott av rörelser, som gör det svårt att sitta still längre än 7 minuter.

Svår = Markant upphetsning hela tiden, vilket försämrar uppmärksamhet och påverkar även saker som ätande och sömn.

Extremt = Markant upphetsning, som allvarligt stör ätande, sömn och gör kontakter med andra nästan omöjliga. Snabbt tal och rörelser kan ge svårbegriplighet och utmattning.

Från PANSS-testet, som mäter symptom vid psykossjukdomar.

 

Självhjälp:

  • Försök få en fungerande behandling mot dina psykossymptom och försök att själv tidigt motverka en försämring av psykossymptomen för att minska risken för agitation. 

  • Om du innan haft agitation tänk efter om något då lindrade dina besvär och pröva det. Om du har haft svåra besvär tidigare sök hjälp tidigare innan symptomen blir för svåra.

  • Du måste veta var du skall vända dig om du får agitation och behöver snabb hjälp. Gör en plan vad du skall göra då.

  • Vid mild agitation kan stressreduktion hjälpa. En promenad, avslappningsövningar/andningsövningar eller slappna av i ett mörkt tyst rum. Undvik konflikter. Kanske kan du förhindra värre symptom senare.

  • Berätta om symptomen på agitation för dina föräldrar, så de kan se till att du får vård då.

  • Vissa läkemedel kan som biverkan ge eller förvärra agitation. Kontrollera dina läkemedel i FASS.

  • Appar saknas för agitation vid schizofreni, men vid agitation vid demens finns appar, som uppges ge effekt.

 

Kontakta läkare:

  • Har du moderata symptom på agitation ring psykiatrin och diskutera om du behöver få behandling. Har du svåra symptom kan det vara värt att åka till akuten direkt och särskilt om du också känner dig aggressiv.

  • Om du ofta får agitation fråga din läkare om du tillfälligt kan öka antipsykotikan vid tidiga tecken på agitation.

 

Kommentarer   
björk
#1 björk 2017-04-10 15:17
Att poltergeist befria i åratals, till
det som ligger en närmast till
hands det enda alternativet, år efter
år, sen uppfattas som trätmonster
som allmänt skall förgöras i grund o botten
på en annan politisk ideologi!
Knäppt knasigt. Sen få en svärm av
aktiva våldsmäklare som trycker på medans
man har inget du äger inget.
När du sedan s.a.s ter dej till akuten är
de ingen som bryr sig, o man blir
skymfad å hånad hela tiden, när man väl är
mottaglig o den acklimatiseringen som aldrig
nalkas eller närmar sig, å de få stunder
som finns kvar som så väl förtjänat
förunnats o mobbningen står en till halsstrupen
med 20-Tusen stalkers. Det påbörjade
min agitation=akut självskadande och
solklar ovisshet om en framtida framtidhet.
Vilket resulterade i psykos 7 år sisådär.

Du har inte rätt att posta kommentarer