Youth Mental Health Network i England har skapat en app vid tidiga tecken på psykos, som heter My Journey.

Du kan:

  • övervaka ditt stämningsläge
  • sätta mål och följa framstegen
  • få råd vad du skall göra
  • hålla koll på medicineringen.
  • få tips om sömn, diet och motion m.m

Appen finns enbart för android.

En recension av appen.

Getting Better

Läkemedelsföretaget Janssen har tagit fram appen Getting Better 24x7, som är utarbetad för personer med schizofreni.

Appen ger praktiska tips hur man skall förbättras och inse sin potential.

Appen är gratis och finns för android och iphone.

Det danska företaget Monsenso har utvecklat en app för den engelska psykiatrin, som skall minska risken för återfall i psykos hos personer 18 - 24 års ålder med schizofreni.

Appen är baserad på självskattning och övervakning av vårdpersonal. Vårdpersonalen kan via en hemsida följa utvecklingen för patienterna.

De kan upptäcka tidiga varningstecken och tidigt erbjuda behandling.

Patienternas smartphone samlar in data, som automatiskt sänds till hemsidan. Försöksperioden avslutas i år, sedan skall systemet användas av vården. 

Läs mer hos Healthcare Denmark.

Allmänna arvsfonden har finansierat appen, som är ett kognitivt hjälpmedel

Nu lanseras Matglad-appen - en helt ny sorts kokbok som är banbrytande i sin pedagogik och plattform!

Med appen får man…

  • Inspiration, tips och receptförslag för veckans alla dagar
  • Över 100 lättlagade recept med stegvisa instruktioner
  • Planeringsguide för veckomatsedel
  • Enkla, praktiska inköpslistor kopplade till recepten
  • Introduktionsfilm som visar hur appen används

Läs mer hos Matglad.

Ginger.io

Appen Ginger.io ovan, som används för övervakning

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg säger nej till en studie som skulle innebära att personer med schizofreni överkades med en mobilapp, men vid bipolär fick den användas.

Läs mer i Läkartidningen.

Nytt! MoodMapper heter appen enligt Metro.

Läs mer om appen Ginger.io, som används för övervakning.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - appar.

MinMedicinApp

MinMedicinApp är smartphone-app för dig som enkelt vill kunna få information om läkemedel, se vilka läkemedel som passar ihop och få påminnelser att ta dina läkemedel. Dessutom kan du bli informerad om dina anhöriga glömmer att ta sina mediciner.

När du lägger in dina mediciner får du information om de passar ihop eller ej. Du kan söka eller skanna in dina mediciner. MinMedicinApp påminner när du ska ta dina mediciner. Under Anteckningar kan du lägga in information varför och hur du ska ta medicinen. Detta presenteras tillsammans med foto på tabletten när du får påminnelsen. Om du inte bekräftar påminnelsen kan appen skicka ett meddelande till den person du själv lagt in.

Appen påminner om när medicinen börjar ta slut och när det är dags att skaffa ett nytt recept. MinMedicinApp visar varningar på läkemedel som är olämpliga till äldre personer och ammande och gravida kvinnor. Appen presenterar Liknande läkemedel och du kan räkna ut doseringar på receptfria läkemedel.

Appen är svensk och kostar 75 kr.

Läs mer hos Google Play.

VAP

2000 nedladdningar hittills av appen

I Norge har skapats appen Vägledare i akutpsykiatri för att hjälpa psykiatrerna i Norge och för att skapa enhetlighet och förbättrad kvalité i vården. 

Läs mer hos Dagens Medisin.

App för android samt Iphone/Ipad.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - appar.

Therese Boström, men appen skall väl inte tala skånska väl?

En app skulle kunna förbättra Region Skånes psykiatrisjukvård, skriver LIBRA Skåne inför Fördjupar dialog den 7 december.

Det måste också vara möjligt för var och en att kunna skräddarsy sina inställningar.

Appen skulle mäta variabler som sömn, humör, oro, ångest, irritabilitet, hallucinationer/psykos, trötthet, menstruation, koncentration aktivitet med mera.

Det behövs patient/anhörig/brukarföreningar för att skapa en bra lista att välja utifrån.

Dessutom skulle man kunna fylla olika behandlingar som är viktiga för psykiska hälsan som motion, olika samtalsterapier, gruppbehandlingar, mediciner, hjälpmedel.

Läs mer hos Kvällsposten.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - appar.

Uppdaterad: 7 oktober 2017

 

Appar är små dataprogram för smartphones eller surfplattor för självhjälp vid schizofreni, men kan också komma att användas av psykiatrin, så du får en psykiater eller psyksjuksköterska i mobilen. Därför tros de bli mycket viktiga i uländer, där brist på psykpersonal råder – ett land i Afrika saknar helt psykiater. Världshälsoorganisationen WHO säger att det är viktigt att stödja appars användning i självhjälpen mot sjukdomar. 

Appar kan bli viktiga i Sverige vid schizofreni och inte bara mot psykossymptom utan också mot ångest, ångestsjukdomar, missbruk, depression, dålig sömn och kroppsliga sjukdomar, som också ofta förekommer samtidigt. 

Stora fördelen med appar är att de kan göra att vården du ger dig själv blir lika bra som på sjukhus. Samtidigt finns begränsningar vid nedsatt funktionsförmåga kan det bli svårt att hjälpa sig själv t.ex boendestöd/gruppboende, som idag 45 % behöver. Undersökningar tyder också på att resultatet blir bättre om personal från psykiatrin hjälper till med apparna. Därför kommer inte appar innebära en revolution men troligen göra att de flesta mår bättre, därför att apparna kommer utöka och förbättra självhjälpen. Appar kan också ge utbildning, som patientutbildning och familjeutbildning, som bara några procent får idag. 

En studie av litteraturen 2015 på schizofreniappar hittade 5 vetenskapliga studier och 92 %, som fick apparna använde dem 85 % av studietiden och upplevde dem positiva på en rad olika sätt och användarna var i huvudsak positiva. Läs mer här

PTSD Coach är en app mot PTSD, som i en mindre studie hjälpte 80 %. Den togs fram för vid PTSD behövs hjälp snabbt t.ex i snabbköpskön.

En utvärdering av 9 studier på appar mot ångest visade att de gav liten till moderat effekt och att effekten varierade mellan olika appar. Läkemedel mot ångest ger ofta bara moderat effekt. 

De appar som finns kan ge information om schizofreni, mäta symptom, behandla symptom med självhjälpsråd, ge besked om risk för återfall i psykos, skapa kontakt med andra med schizofreni och också mäta hur aktiv man är under dagen och rapportera det till psykiatrin samt förbättra kroppslig hälsa. Men många andra möjligheter finns. 

Positivt med appar är att hjälpen och effekten fås direkt vid symptom och efteråt kan effekten mätas. Hjälpen kan därför skräddarsys efter symptomen och om effekten sedan mäts och lagras finns möjligheten att avgöra vilken självhjälp som fungerar bäst och ta fram den effektivaste självhjälpen. Appvård har hög potential.