Sök efter symptom

Uppdaterad: 5 oktober 2017

dyslexi

Normalt lär man sig läsa i barndomen och sedan kvarstår denna färdighet livet ut för nästan alla med undantag för schizofreni. 75 % av de med schizofreni kan ha lässvårigheter, som liknar vanlig dyslexi, men som uppstår efter första psykosen och innan fungerade läsningen normalt. 30 % har så stora läsproblem så de kan klassas som analfabeter. Speciellt flytet i läsningen, förvaring av ordinformation och visuell läsning brister. Läsningen är sämre än nedsättningen i kognitionen. 

Läsning omfattar dels syn, som registrerar texten, men också hörselprocesser, som ljudar texten för att upptäcka tonskillnader, som förändrar ordbetydelsen. Hos individer varierar hur mycket synläsning och hörselläsning, som används och brister i t.ex synläsning kan kompenseras med hörselläsning. Om båda läsformerna är störda, uppstår allvarliga lässtörningar. 

Synläsningen verkar vara nedsatt för de med risk för att få schizofreni, medan hörselläsningen försämras i samband med insjuknandet i schizofreni. 

Efter schizofreni kan problem uppstå med andra språket t.ex engelska, som kan bli svårt att tala och förstå.

Lässvårigheter kan försämra arbetsförmågan och också chanserna att utbilda sig. Särskilt för akademiker kan nedsatt läsförmåga vara ett allvarligt problem. Kände en kapten i USA, som fick schizofreni och omskolade sig till programmerare och jobbade på en bank. När han tvingades läsa en manual var det kris för han han hade svårt att förstå vad han läste. Att schizofreni är lindrigare i uländer kan delvis bero på att jobben där inte kräver läskunnighet som i västvärlden. Enligt forskarna är lässvårigheter vid schizofreni behandlingsbara. Omega-3 diskuteras vid dyslexi hos barn, men bevis saknas för effekt.

 

 Självhjälp: 

 • Börja med att läsa tidningar. Läs först rubrikerna och sedan successivt svårare text. 

 • Läs sedan underhållande böcker, som du är väldigt intresserad av. 

 • Sedan kan du försöka att läsa böcker som du tidigare klarade av. 

 • Testa också att läsa högt så du hör texten också.  

 • Kunskaper om dyslexi vid schizofreni är inte så omfattande.

  Men vid medfödd dyslexi kan rätt och omfattande träning och hjälpmedel kan många komma långt och i princip fungera normalt - ”kompenserade dyslektiker”. 

  I stressiga lägen, t.ex. vid läsning under tidspress eller i vissa moment vid högre studier brukar dock dyslexin kunna ”slå igenom”. 

 • Hjälpmedel kan användas, som talböcker, talsyntesprogram (omvandlar text till tal - kan installeras i din dator), rättstavningsprogram, smartaordböcker, läspennor, läslinjaler och appar.  

 • Läs mer om dyslexi hos Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS. 

Aktuell information om dyslexi vid schizofreni finns i denna engelska artikel.

Kommentarer   
wasp
#9 wasp 2021-07-25 05:01
Man uttrycker sig bäst med sitt modersmål!
Geta
#8 Geta 2021-07-22 14:59
Invandrade finländare i Sverige med finska som modersmål brukar påstå att de glömmer det svenska språket, när de blir gamla. De vill därför ha äldreboenden med finsktalande personal.
Admin1
#7 Admin1 2021-07-22 14:24
Tror själv att skillnaden beror på att andra språket lär man sig senare i livet. Tidsskillnaden är kanske minst 10 år. Psykosen kanske skadar det som kommer lite senare i livet.
Geta
#6 Geta 2021-07-22 14:19
Det första språket kan förknippas med konflikt. Det andra språket kan vara mer neutralt.
Admin1
#5 Admin1 2021-07-22 14:11
Det brukar vara tvärtom annars vid schizofreni att andra språket fungerar sämre än första språket svenskan. Stört tal brukar åtföljas av störd skrift.
Geta
#4 Geta 2021-07-22 14:09
Alternativ som var medlem här förr hade desorienterat tal. Han påstod att han lättare kunde tala engelska än svenska.
Admin1
#3 Admin1 2021-07-22 13:09
De flesta studier visade att individer med en rad psykiska störningar kännetecknas av brister i läsförmåga. Detta gäller särskilt för schizofreni i icke-rättspsyk och för personlighetsstörningar / psykopati som vårdats på rättspsyk.
https://www.nationalelfservice.net/education/reading/reading-skills-and-mental-health-difficulties/
Admin1
#2 Admin1 2016-12-08 07:26
Dåligt närminne kan också ge lässvårigheter på så sätt att det är svårt att få sammanhang av det man läser på grund dåligt närminne. Att jag hade svårt med andra språket engelskan märkte jag också direkt, men det gick att träna bort. Andra språket lär man sig senare i livet än modersmålet.
Geta
#1 Geta 2016-12-06 22:39
Har inte så allvarliga lässvårigheter, men de uppkom, när jag skulle gå över från barnböcker till vuxenböcker. Fick anstränga mig mera. Det gick inte längre som ett rinnande vatten.

Du har inte rätt att posta kommentarer