Placebo

Studier på läkemedel mot schizofreni visar alltmer på mindre egentlig effekt, därför att fler patienter får effekt av placebotabletter som används som jämförelse enligt en ny studie av USA:s regering.

Att placebo idag ger bättre effekt än förr tros bero på att de med schizofreni idag är inte lika allvarligt sjuka som förr.

Läs mer hos Reuters.