En bra norsk studie visade att Solian (amisulprid) minskade symptom vid schizofreni under 52 veckor mer än aripiprazol (Abilify) och olanzapin (Zyprexa).

Symptomen mättes med PANSS-testet och var vid starten 78,4.

Efter 52 veckor var amisulprid 32,7 lägre, aripiprazol 21,9 och olanzapin 23,3.

Slutsatsen var att amisulprid var bäst och att skillnaderna var minimala i biverkningar.

Läs mer hos HCP Live.

Theralen (alimemazin) tabletter, som används vid oro, klåda och sömnstörningar, kommer att avregistreras i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Alimemazin kapslar finns på 20 mg. Läkare kan beställa apotekstillverkade alimemazin kapslar på 2,5 mg eller 5 mg. Legigan mite tabletter kan också övervägas som alternativ. Läs mer hos Janusinfo.

Läs mer hos HCPLive.

Hyponatremi är en potentiellt allvarlig elektrolytrubbning som kan orsaka balansrubbning, förvirring och ibland kramper, koma och död.

I Sverige sjukhusvårdas över 1 000 individer per år på grund av hyponatremi.

Den absolut vanligaste orsaken till hyponatremi är vätskeretention till följd av en inadekvat ökad insöndring av antidiuretiskt hormon, så kallad SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion).

Även flera av de läkemedel som används inom psykiatrin har kopplats till en ökad risk att drabbas av hyponatremi på basen av vätskeretention, exempelvis SSRI och neuroleptika.

Vi konkluderade att litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi.

Läs mer i Läkartidningen.

Läs mer hos HCPLive.

Här quetiapin tabletter

Flytande quetiapin suspension finns nu i USA för barn och personer med sväljsvårigheter.

Läs mer hos GlobeNewsWire.

Antipsykotikat måste ges i tablettform och minst 2 doseringar för att utesluta allergi. Sedan helst i 2 veckor för att se effekt innan depåinjektionen ges.

Läs mer hos HCPLive.

Ivo har granskat ett lex Maria-ärende där felaktiga receptförnyelser av diiazepam (Stesolid) ledde till en allvarlig vårdskada.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Riktlinjerna säger använd depåinjektioner ofta, tidigt och erbjud dem till alla.

Läs mer hos HCPAlive.

Hannes Qvarfordt

Att medicinera eller inte – åsikterna går isär bland RSMH:s medlemmar.

För vissa är medicin en förutsättning i tillvaron, medan andra har negativa erfarenheter.

Vi vill vara en organisation som rymmer alla dessa perspektiv och bidra till att frågan debatteras öppet och med respekt för den enskildes behov och val. 

RSMH driver som organisation att brukare ska erbjudas alternativ såsom psykoterapi och att all medicinering ska följas upp kontinuerligt.

Hannes Qvarfordt bidrar här med en kritisk blick på psykofarmaka och läkemedelsindustrin i dagens blogginlägg.

Läs mer i RSMHBloggen.

I USA får 10-15 % med schizofreni depåinjektioner medan i Sverige 30 %.

Läs mer hos HCPLive.

Underkategorier