tänkande

Personer som precis insjuknat i schizofreni och inte hunnit få antipsykotika har brister i alla kognitiva domäner jämfört med psykiskt friska individer enligt en ny dansk undersökning.

De flesta kognitiva bristerna orsakades av störd processeringshastighet.

Läs mer hos NEWSMedical.