Eva Britt Dahlström

Eva-Britt Dahlström, fd handledare och kommunpolitiker, Karlskrona

De som lider av psykoser, schizofreni och andra vanföreställningar klarar sig inte utan psykosmediciner många dagar.

Jag arbetade själv under cirka 15 år på 70-och 80-talet med att vårda personer som led av schizofreni och hade både syn och hörselhallucinationer.

Läs insändaren i SYDÖSTRAN.