En studie på drygt 142 000 svenskar med allvarlig psykisk sjukdom visade att den psykiska sjukdomen förbättrades av läkemedel mot kroppsliga sjukdomar, som statiner, kalciumflödeshämmare och metformin.

Alla läkemedlen minskade mängden inläggningar och självförvållade skador vid bipolär sjukdom eller schizofreni.

Vid schizofreni och vanföreställningssyndrom sågs minskningen hos de som fick kalciumflödeshämmare.

– Det är en stor samsjuklighet mellan allvarlig psykisk sjukdom och metabola sjukdomar. Exakt varför vet vi inte, men det kan finnas gener som predisponerar för dessa sjukdomar. Vi vet också att neuroleptika har effekter som ger metabola sjukdomar, säger Christina Dalman.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Läs originalartikeln gratis.