Det är brist på små förpackningar, 10 och 30 stycken, av zopiklon­innehållande läkemedel (Imovane, Zopiklon ...).

Bristen beräknas vara åtgärdad i mars/april.

Ersättning kan vara melatonin, Imovane 100 tabletter eller en mindre mängd tabletter ur en 100 förpackning från psykiatrin.

Läs mer hos Janusinfo.

Orsaken till bristen ska vara en fabriksflytt och leveransförseningar i kombination med ökad efterfrågan.

Läkemedelsverket har uppmanat företagen som tillhandahåller zopiklon att undersöka möjligheten att ta in utländskt märkt produkt och därmed ansöka om dispens. En sådan dispens beviljades den 30 januari för försäljning av zopiklon 7,5 mg i förpackningar med dansk/finsk märkning och bipacksedel.

Läs mer i Dagens Medicin.