De har en lite sensationell förklaring varför så få i USA får depåinjektioner.

De med svår psykisk sjukdom har dåligt försäkringsskydd och måste gå till statliga kliniker, som saknar läkare, som kan skriva ut depåinjektioner.

Generellt mot positiva symptom ger antipsykotika liknande effekt utom Clozapine  som är starkare.

Läs mer hos MD