För de flesta antipsykotika, som används vid schizofreni är många skillnader relativt små utom skillnaden i biverkningar enligt en stor studie av kliniska studier.

Clozapin, amisulprid, zotepin (finns i USA), olanzapin och risperidon var signifikant bättre än placebo på att minska symptom.

Gamla antipsykotika gav mer extrapyramidala biverkningar och höjning av prolaktin medan nyare antipsykotika gav mer viktökning och trötthet.

Amisulprid, risperidon, olanzapin, Invega och Haldol var effektivare än andra på att minska positiva symptom.

Clozapin, amisulprid och olanzapin minskade negativa symptom och depression mer signifikant än andra antipsykotika.

Abilify gav bäst förbättring i livskvalité.

Tolv antipsykotika gav viktökning, men mest olanzapin och Serdolect.

Mest prolaktinökning gav olanzapin, Latuda, Serdolect, Haldol, amisulprid, risperidon och Invega.

Läs mer hos Medscape.