Tillfällig brist på viktiga mediciner är ett växande problem. 

Nu får Läkemedelsverket i uppdrag att snabba på rapporteringen och i kritiska lägen tydligare vägleda om alternativa behandlingar.

– Informationen måste bli tydligare och spridas smidigare, summerar socialminister Lena Hallengren (S).

Läs mer i Dagens Medicin.