Nio psykologer, psykoterapeuter och organisationsföreträdare: Låt oss slippa Freuds teorier i vården och på vårdutbildningarna.

Märkligt nog legitimerar Socialstyrelsen behandlare med ringa kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder för psykiska problem.

Lika frapperande är att vårdutbildningar lär ut vad som måste betecknas som pseudovetenskap.

Läs mer hos DN Debatt.