Den engelska tidningen Guardian har en intressant tillbakablick med anledning av att i år fyller ordet schizofreni 100 år.

1910 ville Winston Churchill ha massterilisering av allvarligt psykiskt sjuka.

Han varnade för att de svagsinta och tokiga klasserna utgjorde en fara som inte går att överdriva och att källan varifrån galenskapen kommer från måste stoppas omgående.

Idag får bara 16 % av de med schizofreni och bipolär i England de rekommenderade behandlingar, som har bevisad effekt.

En man med schizofreni fick vänta i 10 år innan han fick KBT, som fick sedan stor betydelse för honom.

Dessförinnan var antipsykotika den enda behandling som han fick.

Läs mer i The Guardian.