Ska vi nå målet att stärka den psykiska hälsan, blir det olyckligt när regeringen så tydligt pekar ut just psykiatriambulanser som den enda eller viktigaste lösningen, skriver Marie Morell från SKR.

Läs mer hos Expressen. Tack Nissegossen för tipset! 

Kampen mot psykisk ohälsa är en av vår tids stora utmaningar.

Därför är det förvånande att M struntar i de uppmaningar vi politiker får från polisen. Mobila psyikatriteam är viktiga, skriver Lena Hallengren och Mikael Damberg (S) i Expressen. Tack Geta för tipset!

Ulrika Westerberg

I läkaren Mark Hymans  populära radiosändning med 250 000 prenumeranter och youtubeavsnitt ”How to End Mental Illness” intervjuas psykiatrikern Daniel G. Amen om hur psykisk ohälsa kan förebyggas och framförallt behandlas på nya sätt.

Tillsammans ger Mark och Daniel traditionell psykiatrisk behandling hård kritik och menar att de har bättre lösningar för att befria människor från psykisk ohälsa.

Läs mer i RSMHBloggen.

I början av februari diskuterade förtroendevalda inom RSMH hur stödet och vården borde förbättras för personer med psykisk ohälsa.
 
Nu kan du också tycka till om hur ingen ska falla mellan stolarna i psykiatrin.
 
Läs mer hos RSMH.
Tyngdtäcken & andra hjälpmedel kan vara avgörande för återhämtningen från psykisk ohälsa.

Nu behövs ett tydligt ledarskap på nationell nivå gällande hjälpmedel skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande, i en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med bland andra Sveriges Arbetsterapeuter.

Läs mer hos RSMH.

När en kommun fattar beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen eller LSS ska det genomföras omgående, men antalet ärenden som inte verkställts av kommunerna fortsätter att öka.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack vnv för tipset!

De flesta känner säkert till att skådespelaren Tom Cruise är scientolog, men färre har nog koll på rörelsens starka motstånd mot psykiatri och psykiatrisk läkemedelsbehandling. 

När den inställningen genomsyrar skolor och behandlingshem kan det leda till stor skada för sårbara personer.

Läs mer i Dagens Nyheter.