Det första viktiga besöket hos psykiatrin missas av en av tio unga.

Patienter som fyller 18 tappas dessutom bort i skiftet mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

– Våra rutiner går inte riktigt i takt med tiden, säger Henrik Swanström på Norra Stockholms psykiatri till SvD.

Läs mer hos Expressen. Tack Nissegossen för tipset!

Så här kan ett nybyggt gruppboende se ut

Missförhållandena är allvarliga på flera gruppboenden för barn och vuxna med funktionsnedsättning, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack vnv för tipset!

Över hela världen riskerar funktionsnedsatta att låsas in eller kedjas fast av sina egna familjer eller hem som de bor på.

Men det går att ändra på detta, så att funktionsnedsatta får det bättre.

Det säger organisationen Human Rights watch som kämpar för människors rättigheter.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Ulrika Westerberg

Många med mig lider av sjukdom som anses vara kronisk.

Några av oss har också flera diagnoser och har blivit sämre på grund av att samordning av en ansvarig läkare saknas.

Inte få av oss har dessutom blivit vårdskadade på grund av biverkningar eller felaktig vård.

Läs mer i RSMHBloggen.

Jimmie Trevett, RSMH och Anders Printz, f.d psykiatrisamordnare

Personer med svårare psykiska problem riskerar att hamna i hemlöshet – just på grund av sin psykiska ohälsa.

Vilka andra kastas ut ur sina hem för att de har symtom från en funktionsnedsättning?

Detta är ett systemfel som måste rättas till.

Vi kräver nolltolerans mot vräkning av människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Läs mer i Aftonbladet.

Kritik av psykiatrin i Region Västmanland. Foto: Daniel Gustafsson/ svt

Jag har arbetat som läkare inom psykiatrin i Västerås och är förskräckt över hur allvarliga brister det är i vården.

Jag är absolut inte kritisk mot personalen som ­arbetar med patienterna.

Problemet ligger i hur verksamheten har organiserats och bedrivs, vilket politiker och chefer i landstinget är ansvariga för.

De allvarliga bristerna leder till onödigt stort lidande för ­patienter och anhöriga.

Läs mer i vlt.

Replik: Ingen tystnadskultur på vuxenpsykiatrin i vlt.

Camilla Revesjö: Ansvariga chefer för Västerås psykiatri bör läsa patientsäkerhetslagen i vlt.