Ann-Sofie Höij

Vi optimister eller naiva RSMH:are och andra brukare, intressenter, patienter, utövare och personal som trott att SIP-en, den Samordnade Individuella Planen, skulle göra ändring i praktisk daglig vardag för oss brukare fick tji.

Nu är lagen om SIP ingen ramlag utan en rättighetslag för oss! Och en skyldighetslag för kommuner och landsting att följa och genomföra i handling.

Lagen har förvisso bara gällt i några år. All personal inom de ansvariga myndigheterna har inte gått utbildningen, lika lite som politikerna, det vill säga de som håller i pengarna och som har beslutat att lagen ska följas i praktiken.

Läs mer i RSMHBloggen.

Omsorgen om dem med mest uttalade svårigheter, störst lidande och svagast röster, sköts av personal med knapphändig eller ingen utbildning, skriver två debattörer.

Kritik mot kommunernas boendestödjare och gruppboenden.

Läs mer i Dagens Medicin.

RSMH deltar med två seminarier på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping den 14-17 november.

Ett om diskriminering i kroppssjukvården, ett annat om tvångsvård.

Dessutom anordnar vi en tävling vid vårt bokbord på lördagen, då det är gratis entré för allmänheten.

Läs mer hos RSMH.

Elin var traumatiserad av en våldtäkt när hon kom till barn- och ungdomspsykiatrin.

Hon säger att en manlig mentalskötare utsatte henne för nya övergrepp på BUP, övergrepp hon senare berättat om för flera inom vården.

Och det visar sig att personal larmade om mannens kontakt med Elin redan 2013 – ändå dröjde det sex år innan vården började utreda vad som hänt.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Vladimir Bukovskij, 1987

Magnus Ljunggren, om den nyligen bortgångne ryske medborgarrättskämpen Vladimir Bukovskij.

Han spärrades in på mentalsjukhus med diagnosen trögflytande schizofreni.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan som ska öka patientsäkerheten.

I ett remissvar om förslaget till nationell handlingsplan skriver RSMH att vi är mycket oroade över situationen inom psykiatrin och att den analysen saknas i förslaget.

Läs mer hos RSMH.