Ulrika Westerberg

Nyligen lyfte styrelseledamoten för Psykiatrifonden, Urban Pettersson Bargo i Dagens medicin vikten av att möta och följa upp behandlingsresultat för varje enskild patient, genom ökad forskning.

Socialminister Lena Hallengren fick 7000 namnunderskrifter vid en utfrågning i socialutskottet i slutet av februari från folk som tröttnat på dålig vård för personer med samsjuklighet.

Det var några axplock om aktuell psykiatri i media. Inte bara jag ser brister och med egen erfarenhet av att vara vårdsökande vill jag belysa det som saknas, med depression som exempel – för dagens psykiatri behöver ett paradigmskifte, ett helt nytt sätt att tänka och arbeta!

Läs mer i RSMHBloggen.

Bilden av tandhälsa som något man själv kan styra över stämmer inte.

Att man som patient dessutom själv måste skaffa sig kunskap om de särskilda tandvårdsstöden får effekten att många personer riskerar att aldrig få ta del av dem.

I praktiken innebär därför tandvårdsförsäkringens konstruktion att bara de med ett visst kapital kan ta del av stödet.

Läs mer i Dagens Samhälle.

En läkare inom psykiatrin misstänks ha skrivit ut höga doser narkotiska läkemedel till en missbrukande patient som hen också ska ha poserat tillsammans med, hållandes automatvapen.

Nu kan läkaren förlora rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel.

Läs mer i Läkartidningen.

En hallänning begärde att få ut listor på telefonsamtal kopplat till vissa anställda inom psykiatrin, men förfrågan behandlades inte, påminnelser till trots.

Nu riktar Justitieombudsmannen kraftig kritik mot psykiatrin inom Region Halland.

Läs mer hos SVT Halland.

Jag har sedan mitten av förra årtiondet haft så kallat boendestöd.

Det innebär hjälp i hemmet med bland annat städning och tvätt. Två gånger i veckan har en boendestödjare kommit hem till mig, detta på samma dagar och samma tider.

För säkerhets skull har jag fått ett schema, så att jag är hemma när denne dyker upp.

I höstas informerades jag om att en omorganisering skulle ske. De två boendestödjare jag lärt känna och uppskatta skulle bytas ut, jag skulle få nya, okända, boendestödjare.

Jag är diagnostiserad med paranoid schizofreni och har minst sagt svårt med nya människor.

Läs mer av insändaren hos nt.se

En överläkare inom psykiatrin åtalsanmäls efter en relation med en patient som hen behandlade.

Läs mer i Läkartidningen.