Med psykiatrireformen, som kom för 25 år sedan, skulle gruppen människor med svårast psykisk ohälsa få det bättre.

RSMH:s medlemmar kan vittna om att många problem kvarstår.

Ett av de största problemen är att människor bollas mellan olika myndigheter utan att få rätt hjälp någonstans.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa anser att det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa.

Ingen människa ska falla mellan stolarna. Därför presenterar vi nu följande fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg:

Läs mer hos RSMH.

Är inte människans psyke långt mycket mer än ett slags kemisk fabrik, undrar L Andersson.

Läs mer i Göteborgs-Posten.

Vad rättfärdigar nedrustning av psykiatrin inom NU-sjukvården när den redan har varit bristande kring många olika basala resurser?

Bristen på läkare, psykologer och sjuksköterskor har varit känt ganska länge.

När cheferna inte kunde hitta personal var det en självklarhet för dem att stänga ner avdelningar.

Läs mer i Bohusläningen.

Jonas Andersson

Idag tänkte jag att ta upp ämnet aktivering inom slutenvården som jag anser inte fungera så bra som man kan önska sig.

Det blir ofta att man sitter.

Sitter på sitt rum eller sitter där ute på avdelningen bara.

Av egen erfarenhet så tror jag att jag hade rökt mindre och sovit bättre om det hade funnits någon meningsfull aktivering när man är inlagd.

Läs mer i RSMHBloggen.

Redan före coronapandemin saknades fokus på unga med allvarlig psykossjukdom, skriver debattörer från bland annat Nationellt nätverk för nydebuterad psykos.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Det nyliberala idealet om valfrihet i alla livets skeden skapar problem för just de människor valfriheten sägs gynna. 

Ska en person med psykos ta emot boendestöd – eller lyda rösthallucinationerna som pågår inombords och tacka nej? skriver sjuksköterskan Nalin Pekgul.

Läs mer i Expressen. Tack Geta för tipset! 

RSMH knyter an till den debatt som sjuksköterskan Nalin Pekgul, före detta riksdagsledamot S, startade på Expressen Debatt i helgen. Läs mer hos RSMH.