Skellefteå

Hände på Skellefteå Sjukhus

Stöd från en narkosläkare är inte tillräckligt för att ännu inte legitimerade läkare ska få tjänstgöra självständigt och ha eget patientansvar på en psykiatrisk akutmottagning.

Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läs mer hos Läkartidningen.