Brukare och anhöriga är kritiska till att psykiatrin inte i tillräcklig grad lyssnar på sina patienter och deras anhöriga.

Vikten av att ta del av synpunkter och stärka patienternas och de anhörigas röster diskuteras här.

Läs mer i Läkartidningen.