Funktionsrätt Sverige och medlemsförbunden reagerar mycket starkt på den verklighet som Uppdrag gransknings program ”Dicks rop på hjälp” blottar.
 
Det är skamligt att personer fortfarande år 2020 blir inlåsta, kränkta och utsatta för våld på grund av sin funktionsnedsättning.
 
Vi vill se ett ordentligt kunskapslyft, men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen.
 
På 40 procent av Sveriges gruppboenden har det rapporterats om våld och rapporterna om missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder mot de boende har ökat, enligt en rapport från IVO.
 
Läs mer hos RSMH.