Socialtjänsten har i en del svenska kommuner infört nya regler för vilka hemlösa som ska få långsiktig hjälp och vilka som endast ska få akuthjälp.

Konsekvenserna riskerar att bli orimliga. Regeringen måste snarast ändra socialtjänstlagen så att äldre, barnfamiljer och andra i hemlöshet kan bo på ett anständigt sätt, skriver Hans Swärd och Per Eriksson.

Både Göteborg och Malmö har nyligen skärpt rutinerna för den hjälp som ges till hemlösa som inte har missbruksproblem eller psykiska problem. Denna grupp ska i första hand hänvisas till akutboenden där de får bo max en vecka.

Läs mer i DN Debatt.

Flera kommuner försöker undfly ansvaret för människor som inte har råd med ett boende. Det ska de inte göra. Ledare i DN.