Albin Lee Meldau kämpade med sitt missbruk under ”Så mycket bättre”.

I ”Nemo möter en vän” berättar han om inspelningarna – och TV4 väljer att lägga locket på.

– Så som jag mådde där... Full psykos. Jag trodde att de hade riggat mitt rum, jag var så väck.

Läs mer i Aftonbladet.

Ylva Kristina

Jag var fortfarande i tonåren när jag kom i kontakt med barn/ungdomspsykiatrin (BUP) för min psykiska ohälsa.

Innan jag var gammal nog att ens köpa alkohol ute på restaurang var jag redan beroende av starkt narkotikaklassade läkemedel – Rohypnol ordinerat vid behov (vid behov är ett märkligt begrepp).

Mina behov ökade ju mer jag försökte dämpa dem då jag snabbt utvecklade en tolerans och behövde höja dosen för önskad effekt.

Jag var samtidigt inlagd på BUP en längre tid. ”Vid behov” blev sen inom kort en daglig stående ordination för min ångest.

Läs mer i RSMHBloggen.

Professor Markus Heilig till vänster

Polisen är fel ute när man jagar droganvändare med urinprover.

Det anser en av världens främsta experter på området.

– Straff har ingen effekt på missbruk, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och expert på beroendesjukdomar.

Läs mer hos SVT.

Unga som har problem med missbruk av alkohol och droger lider inte sällan av psykisk ohälsa.

Att hantera och upptäcka den på tidigt stadium skulle bespara de drabbade mångåriga problem och tuffa livsöden, skriver läkaren Lotta Borg Skoglund.

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Under hösten kartlägger Socialstyrelsen samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Meningslöst, menar psykiatern Markus Heilig. Att samsjukligheten är mycket hög, och att patienter hamnar mellan stolarna, vet man sedan länge.

– Vi har kartlagt så det räcker. Vi känner till problemen. Nu måste vården inrättas efter patienternas verklighet, säger han. 

Läs mer i Dagens Nyheter.

Röker du? Då kanske det är dags att sluta.

Ny forskning visar nämligen att rökning inte bara ökar risken för bland annat lungcancer och hjärtproblem – det kan även orsaka mentala sjukdomar såsom schizofreni och depression.

Det visade sig efter en jämförelse mellan rökare och icke-rökare, där risken för mentala sjukdomar var 50 procent högre hos de som rökte

Läs mer hos Nyheter24.