Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva

Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp.

De flesta med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende.

Genom att erbjuda bevisade psykologiska och psykosociala behandlingar (t ex motivationshöjande terapi, KBT och återfallsprevention) eller farmakologiska behandlingar kan en fortsatt negativ beroendeutveckling förhindras. 

Läs mer i Läkartidningen.

Bärsärkagång vid drogpsykos

En tidigare Mariestadsbo i 30-års åldern, numera boende på ett behandlingshem i Värmland, har dömts till 50 dagsböter och villkorlig dom för skadegörelse och hemfridsbrott.

I slutet av september 2017 gick han bärsärkagång i Ullervad.

Läs mer i Mariestads-Tidningen.

Evelina växte upp med en psykiskt sjuk mamma

Evelina

Ann-Christine ställer upp som barnvakt för barnbarnet Liam. "För tio år sedan trodde jag inte att det skulle vara möjligt", säger Evelina. Bild: Malin Stenström

Under Evelina Olssons uppväxt blev mamma Ann-Christines psykoser, missbruk och självskadebeteende hennes vardag.

I dag kämpar Evelina för samhällets utsatta.

Läs mer i Hela Gotland.

Antalet tvångsvårdade för missbruk varierar över landet

Socialstyrelsen

Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i landet förra året men de regionala skillnaderna i tvångsvård är stora.

Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Det är fortfarande betydligt färre kvinnor än män som får del av socialtjänstens insatser för missbruk och beroende.

Förra året var det mer än fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång i Gävleborgs län jämfört med Stockholm.

Även Västmanland och Jämtland ligger över snittet i riket. Totalt var det 125 kvinnor och 247 män under ett år.

Läs mer hos Socialstyrelsen.