Mannen befann sig i ett psykotiskt tillstånd.

Därför frias han för det barnpornografiska materialet som fanns i hans dator.

Däremot döms han för ringa narkotikabrott.

Läs mer hos SVT.

En 41-årig man som allvarligt misshandlat två vårdare vid den psykiatriska avdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro frias av Örebro tingsrätt.

Det var i september 2017 som mannen drabbades av en psykos efter att ha blandat amfetamin, cannabis och alkohol.

Mannen har under lång tid brukat narkotika och fått varningar om att han kan drabbas av psykoser, men det har bara hänt en gång tidigare.

– Med bakgrund i det anser majoriteten av tingsrätten att mannen inte i förväg kunde förutse att han skulle bli psykotisk och därför ska frias från de brottsliga gärningarna.

Läs mer hos Sveriges Radio.

”Alla människors lika värde” är närmast att betrakta som en självklarhet i det demokratiska samhället.

Det är ett grundläggande fundament inom våra myndigheter, statliga verk och institutioner. Eller?

Det går inte att bygga om ett hem till en slutenvårdsavdelning och man räcker inte till som förälder även om man är beredd att ge sitt eget liv för att rädda sitt barn.

Man får inte den möjligheten.

Läs mer i Aftonbladet.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Personer med drogproblem får ingen behandling för sina psykiatriska symtom, förrän missbruket upphört.

Och inom missbruksvården får de istället veta att de är för sjuka för att ta till sig behandlingen.

Situationen är oacceptabel och ovärdig ett land som Sverige, skriver fyra organisationer tillsammans.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Missbrukare dominerar vad gäller tvångsvård (3 mån) och rättspsyk (6 år).

Jimmie Trevett, ordf i RSMH.

Dokumentären om 29-åriga Sanne, som Uppdrag Granskning visade 7 november, är en skakande skildring av en människa som varken får den hjälp hon behöver mot sitt missbruk eller mot sin svåra psykiska ohälsa.

Sanne utsattes för övergrepp som 14-åring och idag lever hon i misär med allvarliga drogproblem och psykoser.

Självklart borde det gå att kunna få hjälp mot sin psykiska ohälsa och sitt missbruk samtidigt.

Läs mer i RSMHBloggen.

Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp.

De flesta med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende.

Genom att erbjuda bevisade psykologiska och psykosociala behandlingar (t ex motivationshöjande terapi, KBT och återfallsprevention) eller farmakologiska behandlingar kan en fortsatt negativ beroendeutveckling förhindras. 

Läs mer i Läkartidningen.