”Alla människors lika värde” är närmast att betrakta som en självklarhet i det demokratiska samhället.

Det är ett grundläggande fundament inom våra myndigheter, statliga verk och institutioner. Eller?

Det går inte att bygga om ett hem till en slutenvårdsavdelning och man räcker inte till som förälder även om man är beredd att ge sitt eget liv för att rädda sitt barn.

Man får inte den möjligheten.

Läs mer i Aftonbladet.

Jimmie Trevett, ordf i RSMH.

Dokumentären om 29-åriga Sanne, som Uppdrag Granskning visade 7 november, är en skakande skildring av en människa som varken får den hjälp hon behöver mot sitt missbruk eller mot sin svåra psykiska ohälsa.

Sanne utsattes för övergrepp som 14-åring och idag lever hon i misär med allvarliga drogproblem och psykoser.

Självklart borde det gå att kunna få hjälp mot sin psykiska ohälsa och sitt missbruk samtidigt.

Läs mer i RSMHBloggen.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Personer med drogproblem får ingen behandling för sina psykiatriska symtom, förrän missbruket upphört.

Och inom missbruksvården får de istället veta att de är för sjuka för att ta till sig behandlingen.

Situationen är oacceptabel och ovärdig ett land som Sverige, skriver fyra organisationer tillsammans.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Missbrukare dominerar vad gäller tvångsvård (3 mån) och rättspsyk (6 år).

En tidigare Mariestadsbo i 30-års åldern, numera boende på ett behandlingshem i Värmland, har dömts till 50 dagsböter och villkorlig dom för skadegörelse och hemfridsbrott.

I slutet av september 2017 gick han bärsärkagång i Ullervad.

Läs mer i Mariestads-Tidningen.

Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp.

De flesta med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende.

Genom att erbjuda bevisade psykologiska och psykosociala behandlingar (t ex motivationshöjande terapi, KBT och återfallsprevention) eller farmakologiska behandlingar kan en fortsatt negativ beroendeutveckling förhindras. 

Läs mer i Läkartidningen.

25 % med schizofreni har missbruk och 25 % har missbrukat tidigare

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hur samsjukligheten ser ut för beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Läs mer hos Dagens Medicin.