röster

En engelsk forskare har undersökt vilka typer av röster som är mest psykiskt plågsamma.

Han studerade särskilt rösternas makt (omnipotens), eller om det var hjälpsamma eller elaka röster.

Maktfulla röster var mest plågsamma oavsett om de var hjälpsamma eller elaka.

Men de elaka och hjälpsamma rösterna påverkade beteendet så att man engagerade sig i de hjälpsamma rösterna men tenderade att motstå de elaka.

Dessutom de som hörde röster ofta var inte mer plågade av det än de som hade röster mindre ofta.

Studien visade också hur rösterna uppfattades och tron relaterad till rösterna var den primära faktorn för att förutsäga problem som ångest, minskat självförtroende, depression och även självmordstankar.

Läs mer hos GoodTheraphy.