Katatoni är ett syndrom med påverkan på framför allt rörelser, affektiva och viljemässiga funktioner.

Syndromet består av en rad olika symtom som kan verka mycket besynnerliga för en betraktare.

Det finns allt från lindriga former med ett fåtal och inte så framträdande symtom till allvarliga tillstånd som kräver akut behandling.

De senare formerna förknippas med immobilisering och autonom dysfunktion, vilket ligger bakom sjukdomen och dödligheten. 

Tillståndet har traditionellt förknippats med schizofreni men förekommer troligen i högre grad vid bipolär sjukdom och även vid många medicinska och neurologiska sjukdomar.

Läs mer i Läkartidningen.

Att drabbas av tillfälliga overklighetskänslor är långt ifrån ovanligt. Det kan hända efter en traumatisk upplevelse eller när du lider av svår jetlag.

Men för vissa blir det ett bestående problem. Ett syndrom som är mer eller mindre okänt – trots att allt tyder på att det är vanligare än många tror.

– Drabbade tror att de är ensamma i hela världen med det här, säger psykologen Anna Strid.

Läs mer i Expressen. Tack Geta för tipset!

Läs Viska:s Overklighetskänslor.

En långtidsstudie med uppföljning efter 20 år har gjorts på kognitionen efter psykossjukdom av olika slag: schizofreni och affektiva psykoser, som bipolär.

Sex kognitiva mått användes ordkunskap, verbalt deklarativt minne, syndeklarativt minne, uppmärksamhet & processhastighet, abstraktion-exekutiv funktion och verbalt flyt.

En 30 % försämring skedde för alla mått utom ordkunskap och abstraktion-exekutiv funktion, men störst nedgång för affektiva psykoser.

Förändringarna var små till moderat.

Många var dock bättre än medelvärdet och somliga förbättrades definitivt.

Läs mer hos UPI.

Läs originalartikeln hos JAMA Psychiatry.