Khai Chau

I onsdags var det vårdagjämning och nästa söndag, den 31 mars, är det dags för sommartid… då man ska dra FRAM klockan, precis som med trädgårdsmöblerna.

För mig har det också inneburit en hel del omställningar, i samband med att dagarna blir ljusare och längre.

Det har nämligen påverkat mig rent fysiologiskt: jag sover sämre, äter sämre och på det mentala planet…har jag blivit något uppjagad!

Läs mer i RSMHBloggen.

Professor Lieberman säger att avbryts antipsykotikan ökar risken för återfall i psykos - det är aldrig säkert att avbryta medicineringen.

Att avbryta medicineringen av olika orsaker gör att många får återfall, men hög stress kan också ge återfall samt narkotika, medan alkohol är inte så allvarligt.

Professor Lieberman: There’s a common criticism that’s leveled at us: That we’re pill pushers and we’re trying to just push medications on people. There may be some individuals who are a little too excessive, but most physicians are trying to use medication judiciously. When you take medicines for hypertension, diabetes, asthma, or use statins, nobody blinks an eye for taking it on an ongoing basis. But when it comes to psychotropic drugs, uh oh, you’re taking it unnecessarily.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Två olika konsekvenser med återfall i psykos finns:

1. sociala dvs problem med arbete, närstående eller boende, som kan vara allvarliga

2. psykosen stör hjärnans funktion och schizofrenin kan försämras.

Att inte använda antipsykotika för risken för långtidsbiverkningar är helt fel, därför långtidsnyttan klart överväger riskerna. De som inte avbryter medicineringen tenderar att leva längre.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Charles Bonnets syndrom är komplexa synhallucinationer hos mentalt och kognitivt friska personer som är medvetna om att hallucinationerna inte är verkliga.

Det föreligger en stark koppling mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion.

Vanligaste orsak är åldersrelaterad makuladegeneration, men syndromet finns beskrivet vid en rad andra ögonsjukdomar.

Läs mer i Läkartidningen.

Grandiosa vanföreställningar vid schizofreni är kopplade till positiva symptom, som hallucinationer och optimism om framtiden visar en ny studie.

De var inte kopplade till depression eller negativa symptom.

Dessa symptom spelar roll i att upprätthålla grandiosa vanföreställningar, som kan vara ett sätt att hantera sjukdomen.

Grandiosa vanföreställningar kan kvarstå om hallucinationer anses vara en speciell förmåga eller kraft.

Läs mer i PsychiatryAdvisor.

Psykologiprofessorn Daniel Allen och doktoranden Bernadine Palisoc

Negativa symptom vid schizofreni brukar delas upp i två olika grupper avsaknad av motivation och avsaknad av glädje.

En analys av 860 personer med schizofreni visade att en indelning i fem grupper och tre grupper till  - avsaknad av känslor, inget eller begränsat tal, och ointresse av andra var korrektast.

Genom att uppdela negativa symptomen i fler grupper, så kan det bli lättare att behandla symptomen och förstå betydelsen av dem för sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs om Negativa symptom.