En långtidsstudie med uppföljning efter 20 år har gjorts på kognitionen efter psykossjukdom av olika slag: schizofreni och affektiva psykoser, som bipolär.

Sex kognitiva mått användes ordkunskap, verbalt deklarativt minne, syndeklarativt minne, uppmärksamhet & processhastighet, abstraktion-exekutiv funktion och verbalt flyt.

En 30 % försämring skedde för alla mått utom ordkunskap och abstraktion-exekutiv funktion, men störst nedgång för affektiva psykoser.

Förändringarna var små till moderat.

Många var dock bättre än medelvärdet och somliga förbättrades definitivt.

Läs mer hos UPI.

Läs originalartikeln hos JAMA Psychiatry.

Att drabbas av tillfälliga overklighetskänslor är långt ifrån ovanligt. Det kan hända efter en traumatisk upplevelse eller när du lider av svår jetlag.

Men för vissa blir det ett bestående problem. Ett syndrom som är mer eller mindre okänt – trots att allt tyder på att det är vanligare än många tror.

– Drabbade tror att de är ensamma i hela världen med det här, säger psykologen Anna Strid.

Läs mer i Expressen. Tack Geta för tipset!

Läs Viska:s Overklighetskänslor.

Paulina Tarabczynska

Okej, jag har kroniska sömnproblem, och har haft i hela mitt liv.

Ibland är det bättre och ibland är det sämre.

På sista tiden har det varit värre än någonsin.

Det har varit så extremt att jag blev tvungen att ta mig till läkare och be om hjälp.

Läs mer hos RSMHBloggen.