Psykossjukdom: kognitiva brister redan under de första 20 åren

tänka

Personer med psykossjukdom hade kognitiv nedsättning under deras första 20 år med nedsatt verbal eller icke-verbal funktion, vilket andra psykiska sjukdomar inte hade.

En studie från England har visat detta, som mätte kognitionen vid 18 månader, 4, 8, 15 och 20 år.

Verbalfunktion minskade under barndomen, medan den icke-verbala i tonåren.

De med psykos med depression hade bara mindre kognitiva brister.

Läs mer hos Healio.

0
0
0
s2smodern

Trauma ger 3 gånger större risk för att få psykossymptom

WHO

WHO har gjort en studie på 24 500 personer i 16 olika länder i världen för att visa om psykossymptom kan framkallas av trauman och hur 29 olika typer av trauman inverkar samt antalet trauman. 

De med ett trauma hade 2,3 gånger större risk för psykotiska symptom och vid 5 trauman eller mer var risken 7,6 gånger.

Stor skillnad sågs mellan olika typer av trauman, men att vara i en krigszon, som civilperson eller hjälparbetare skyddade mot att få psykotiska symptom.

De med psykisk sjukdom fick inte mer psykotiska symptom efter trauman än friska.

Läs mer i The Mental Elf.

0
0
0
s2smodern

Felaktig tidsuppfattning kan ge vissa vanföreställningar

Kristallkula

Verkar förklara vanföreställningar om att se i framtiden

Det tar bara en millisekund för hjärnan att registrera en stimulus från omvärlden.

En kort tids skillnad, men om många stimulanser kommer nära varandra kan dessa millisekunders fördröjning störa vår tidsuppfattning.

T.ex. om individen kan förutse en händelse innan den är fullständigt registrerad kan de tro att de kan se i framtiden.

Forskarna fann att de med vanföreställningar oftare rapporterade att de förutsåg slumpmässiga händelser.

Läs mer hos Yale Daily News.

0
0
0
s2smodern

Äldre kan drabbas av musikhallucinationer

God Save The Queen

Pensionären Ron Goldspink 87 år i England blev diagnosticerad med Musical Ear Syndrom efter han hörde Gode Save The Queen 1700 gånger i veckan.

Först klagade han på grannarna att de spelade låten, men det var en hallucination.

En på 10 000 över 65 år kan drabbas av detta.

Det var en manskör som sjöng nationalsången.

Läs mer hos The Sun.

0
0
0
s2smodern

Norsk forskargrupp studerar röster

Iris Sommer

Professor Iris Sommer, Nederländerna som samarbetar med en norsk grupp

Områden i hjärnan som är särskilt aktiva vid röster: området för förståelse av språk, som också uppfattar ljud och området för tal. Det är därför det uppfattas som verkliga röster.

Det är högra hjärnhalvan som talar vid röster, men normalt får den sällan ordet. Högra hjärnhalvan talar i korta meningar med starkt känsloinnehåll och ofta med fula ord.

Trauman ökar risken för röster, liksom personlighetsstörningar och psykossjukdomar.

24 % får inte effekt mot röster av antipsykotika, men KBT kan användas och även en app iDichotic som forskarna där utvecklat.

Läs mer hos forskning.no.

0
0
0
s2smodern