Forskning tyder på att vid psykisk sjukdom och psykos, så är tidsuppfattningen störd.

Särskilt vid schizofreni har föreslagits att brister i tidsuppfattningen kan leda till konfusion, hallucinationer och vanföreställningar.

Tidigare studier pekar på en störd kroppsklocka som gör att tiden för vissa uppgifter anses för lång eller för kort jämfört med verklig tid.

I en tysk studie fick personer med schizofreni och friska personer bedöma vilken tid ett visst stimuli tog.

De med schizofreni trodde att stimulit tog kortare tid än vad det gjorde och felet var större ju mer positiva symptom som fanns.

Om uppgiften var svårare så blev resultatet ännu sämre. Det verkar finnas en koppling mellan störd tidsuppfattning och positiva symptom.

I sin fortsatta forskning skall de studera effekten av antipsykotika på kroppsklockan, eftersom den påverkas av dopamin.

Läs mer hos GoodTheraphy.