Eleanor Longden fick schizofreni under studietiden och hade problem med röster, som alltmer förvärrades och gjorde henne sämre.

Vändningen kom när hon accepterade rösterna som en del av sin personlighet.

Hon lyssnade och försökte att förstå dem.

På detta sätt lyckades hon med att tämja dem, så hon kunde fortsätta studierna och ta sin examen.

Läs mer hos Scientific American.

Här finns en video, där hon berättar om sina röster.