I en liten studie i USA upptäcktes att hälften med schizofrenidiagnos, som remitterades till en klinik hade inte schizofreni.

De som feldiagnosticerats hade ångest eller humörstörningar.

Att diagnosen blev fel berodde nog på hallucinationer, som kan förekomma vid andra psykiska sjukdomar samt att datoriserad diagnos användes utan eftertanke.

Forskarna skall fortsätta att undersöka fler patienter för att se om överdiagnos är lika vanlig i andra delar av USA.

Läs mer hos EurekAlert.