Caroline Nilsson

Arbetsmarknaden i dag är tuff för de allra flesta och många gånger ännu svårare för oss med diagnos.

Man måste nästan armbåga sig fram, vara socialt kompetent och ha ett fullmatat CV utan luckor av arbetslöshet och/eller sjukskrivning har jag upplevt. 

Ovanpå det fordras det enormt tålamod i väntan på svar om man passerat nålsögat eller inte, det vill säga om man fått jobbet eller inte.

Läs mer hos RSMHBloggen.