Urban Nilsson, rehabiliteringssamordnare och SEd-coach i Gävle kommun

Sedan ett år tillbaka är RSMH:s utbildning, Supported Education, SEd, som drivs inom projektet SECiSo, implementerad i Gävle kommun.

Många som aldrig pluggat tidigare har lyckats komma i studier tack vare utbildningen.

Läs mer hos RSMH.

Den politiska majoriteten i Nyköping vill minska anslagen till Fontänhuset kraftigt nästa år.

Fontänhuset bedriver verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta, och oppositionen är kritisk till nerdragningarna.

Läs mer hos SVT Sörmland. Tack Geta för tipset!

Nu har RSMH:s projekt Arbete trots psykisk ohälsa tagit fram en E-utbildning med konkreta tips på hur man kan komma till rätta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

E-utbildningen Hjärnvägen riktar sig till arbetsgivare som vill bli bättre på att stötta anställda med psykisk ohälsa.

Den ger handfasta tips och råd för hur man kan agera när en anställd mår psykiskt dåligt och hur man blir en bättre arbetsgivare.

Utbildningen är uppdelad i tre moment: före, under och efter sjukskrivning.

Den innehåller praktiska övningar där du i egen takt kan testa dina kunskaper. Hjärnvägen innehåller också ett bibliotek med vidare läsning.

Läs mer hos RSMH.

Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Att lämna personer med funktionsnedsättning utanför riskerar att cementera den redan höga arbetslösheten i gruppen, skriver Malin Ekman Aldén och Elisabeth Wallenius.

Detta trots att gruppen med funktionsnedsättning utgör drygt en fjärdedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Läs mer i A:arbetsmarknad.

Vad händer när allt fler unga med funktionsnedsättningar skickas till Arbetsförmedlingen för att söka jobb?

Dela med dig av dina erfarenheter!

Läs mer hos SVT.

Sedan 1,5 år tillbaka driver RSMH projektet ”Arbete trots psykisk ohälsa”.

Vi har nu tagit fram en utbildning som ska hjälpa arbetsgivare att bli bättre på att stötta medarbetare med psykisk ohälsa.

Vi vill ta chansen att presentera vårt utbildningsupplägg för er och få feedback på hur vi kan göra det ännu bättre.

Tisdagen den 22 oktober är ni därför välkomna till vårt kansli i Örnsberg.

Läs mer hos RSMH.