7 av 10 jobbar gärna ihop med funktionsnedsatta

Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande i LO

Enligt en ny Novus-undersökning finns det ett stort stöd för att anställa fler människor med funktionsnedsättningar.

Resultaten vittnar om en stark sammanhållning och en bred strävan efter ökad mångfald.

Vi kräver nu krafttag för en ökad inkludering på ­arbetsmarknaden, skriver de sju medlemmarna i juryn för Visa vägen-priset.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Läs Arbete och sysselsättning.

0
0
0
s2smodern

Jobb gör psykossjuka friskare

Idag arbetar 8 % mer än 50 % vid psykossjukdom, så arbete är ovanligt

Nu bör psykosvården i Sverige förändras, menar Socialstyrelsen.

Forskning visar till exempel att en person som drabbats av psykos mår bättre av att få jobb direkt, i stället för att vårdas och sen kanske pröva att jobba.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Ny syn på psykosvården

I den längre versionen diskuteras även att Socialstyrelsens förslag innebär att man inte bör satsa på boendetrappa, att polisen inte bör hämta till tvångsvård, hur läkemedel slår olika på män och kvinnor, årliga hälsokontroller, och det tvärfackliga arbete som krävs för stöd till unga som första gången fått psykos samt individanpassat stöd till arbete.

Lyssna på ett radioprogram i 39 minuter.

Läs mer om Arbete och sysselsättning.

0
0
0
s2smodern

Studenter kan i vissa fall få studieförbud

student

Högskolans avskiljandenämnd har fyra ledamöter – en psykiatrisk sakkunnig, två representanter från utbildningsväsendet, en företrädare för det allmänna intresset och en ordförande med erfarenhet som domare – som hanterar fyra till fem ärenden per år.

Anmälningar görs skriftligt av respektive lärosätes rektor.

Det innebär i princip att studenten blir avskiljd från sina studier under återstoden av dennes liv.

Avskiljandenämnden hanterar ärenden där studenten lider av en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Det måste finnas en påtaglig risk att studenten till följd av detta kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Läs mer hos Ergo.

0
0
0
s2smodern

Regissör med schizofreni gör långfilm

Elizabeth Blue

Filmregissören Vincent Sabella har schizofreni, OCD,  depression och ångest, men har ändå regisserat långfilmen Elizabeth Blue.

Filmen handlar om Elizabeth, som nyss utskrivits från psykvården och planerar sitt bröllop.

Alla diagnoser och mediciner som Elizabeth har i filmen har också Sabella själv, så filmen är till 97 % självbiografisk.

Läs mer hos The Hollywood Reporter.

0
0
0
s2smodern

Geniet efterlämnade en gåta i Norge 3 dagar före sin död

John Nash

Nobelpristagaren John Nash, som insjuknade i schizofreni och började jobba först efter Nobelpriset

Tre dagar före sin död föreläste Nobelpristagaren John Nash i Oslo och hävdade att han kunde förbättra Einsteins relativitetsteori.

Nonsens sa folk, men en norsk professor anade något stort.

Läs mer hos NRK.

0
0
0
s2smodern

Bättre rehabilitering för personer som saknar sjukpenning (SGI)

Leif Klingensjö

Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad hos SKL

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar sjukpenning (SGI) och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Läs mer hos SKL. Tack vnv för tipset!

0
0
0
s2smodern