Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras.

”Situationen har sett likadan ut i många år”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor.

Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion.”

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Trots stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen kommer det utökade stödet till funktionsnedsatta – som kallas SIUS – att finnas kvar i samma omfattning.

Förra året deltog drygt 18 000 personer i SIUS, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Läs mer hos SVT.

Efter att Samhalls uppdrag breddades för att möta integrationskrisen ställdes grupper mot varandra.

Låt oss lägga skygglapparna åt sidan och göra det till en arbetsgivare för dem som behöver Samhall allra mest, skriver Gulan Avci och Bengt Eliasson (L).

Vi motsätter oss inte att nyanlända ges arbetsmarknadsinsatser, vi motsätter oss att Arbetsförmedlingen bedömer språkförbistringar som en funktionsnedsättning. 

Läs mer hos Expressen. Tack Geta för tipset!

Den politiska majoriteten i Nyköping vill minska anslagen till Fontänhuset kraftigt nästa år.

Fontänhuset bedriver verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta, och oppositionen är kritisk till nerdragningarna.

Läs mer hos SVT Sörmland. Tack Geta för tipset!

Urban Nilsson, rehabiliteringssamordnare och SEd-coach i Gävle kommun

Sedan ett år tillbaka är RSMH:s utbildning, Supported Education, SEd, som drivs inom projektet SECiSo, implementerad i Gävle kommun.

Många som aldrig pluggat tidigare har lyckats komma i studier tack vare utbildningen.

Läs mer hos RSMH.

Nu har RSMH:s projekt Arbete trots psykisk ohälsa tagit fram en E-utbildning med konkreta tips på hur man kan komma till rätta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

E-utbildningen Hjärnvägen riktar sig till arbetsgivare som vill bli bättre på att stötta anställda med psykisk ohälsa.

Den ger handfasta tips och råd för hur man kan agera när en anställd mår psykiskt dåligt och hur man blir en bättre arbetsgivare.

Utbildningen är uppdelad i tre moment: före, under och efter sjukskrivning.

Den innehåller praktiska övningar där du i egen takt kan testa dina kunskaper. Hjärnvägen innehåller också ett bibliotek med vidare läsning.

Läs mer hos RSMH.