Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Vill regeringen att personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv, måste begäran om höjda anslag få gehör.

Men det är också viktigt att socialförsäkringens regler ses över, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Läs mer i A:Utbildning.

Caroline Nilsson

På skakiga ben, lite som Bambi på hal is, skriver jag nu mitt allra första blogginlägg.

Inte bara här, för RSMHbloggen, utan överhuvudtaget.

Jag har stor erfarenhet av egen psykisk ohälsa och det är det jag tänker blogga om här ur olika synvinklar och från olika situationer i min vardag.

Jag har alltid känt mig annorlunda i jämförelse med de flesta andra människor.

Förklaringen kom i november 2007 då jag diagnostiserades med Aspergers syndrom, vilket är en lindrig form av autism (togs 2015 bort som separat diagnos, ingår numera i den övergripande diagnosen ASD – Autism Spectrum Disorder).

Läs mer i RSMHBloggen.

Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras.

”Situationen har sett likadan ut i många år”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor.

Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion.”

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Efter att Samhalls uppdrag breddades för att möta integrationskrisen ställdes grupper mot varandra.

Låt oss lägga skygglapparna åt sidan och göra det till en arbetsgivare för dem som behöver Samhall allra mest, skriver Gulan Avci och Bengt Eliasson (L).

Vi motsätter oss inte att nyanlända ges arbetsmarknadsinsatser, vi motsätter oss att Arbetsförmedlingen bedömer språkförbistringar som en funktionsnedsättning. 

Läs mer hos Expressen. Tack Geta för tipset!

Trots stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen kommer det utökade stödet till funktionsnedsatta – som kallas SIUS – att finnas kvar i samma omfattning.

Förra året deltog drygt 18 000 personer i SIUS, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Läs mer hos SVT.

Urban Nilsson, rehabiliteringssamordnare och SEd-coach i Gävle kommun

Sedan ett år tillbaka är RSMH:s utbildning, Supported Education, SEd, som drivs inom projektet SECiSo, implementerad i Gävle kommun.

Många som aldrig pluggat tidigare har lyckats komma i studier tack vare utbildningen.

Läs mer hos RSMH.