RSMH driver ett projekt som riktar sig till anhöriga till myndiga personer med psykisk ohälsa.

Nu söker vi personer som vill vara cirkelledare inom projektet.

Läs mer hos RSMH.

Interiör med modern

Genom utsikten från mammas lägenhet fångade Åke Göransson kvarter som senare revs till marken.

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum bad vi författaren Lydia Sandgren skriva om en konstnär som målat stadens historia.

Här berättar hon om den isolerade koloristens liv och verk.

Läs mer i Dagens Nyheter.

För många personer har ett ideellt engagemang, såsom i en förening, hälsofrämjande och rehabiliterande effekt.

Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör att människor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga.

Detta tar Försäkringskassan inte hänsyn till skriver NSPH till utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner
vid rehabilitering, S 2020:04.

Läs mer hos här (pdf-fil).

Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för de som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta. Det skriver Jimmie Trevett och Anki Sandberg i Altinget.

Jämfört med traditionell arbetsrehabilitering ökar IPS troligen möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Med ett undantag fungerar IPS lika bra i länder med olika välfärdssystem respektive arbetsmarknad (Faktaruta 2); ett starkt rättsligt skydd mot uppsägning, såsom i Sverige, innebär en något svagare effekt av IPS.

SBU:s samlade bedömning är ändå att IPS ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer hos SBU.

Jonas Andersson

Idag kommer jag ta upp ett ämne som gör mig arg och ledsen.

Jag har fått in många berättelser från personer som blir dåligt bemötta och inte känner sig värda något eller utnyttjade på Samhall.

Jag tycker att det gamla tankesättet inte fungerar längre om att det ska vara en skyddad arbetsplats för de som har ett funktionshinder.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Det lönar sig inte att läsa en högskoleutbildning efter gymnasiet för flera grupper inom vård och skola.

Det visar Sacos nya rapport om livslöner.

Närmare var tredje undersökt högskoleutbildning innebär en ekonomisk förlust.

Läs mer hos SACO.

Här kan du kolla vissa utbildningar på lönsamhet.