Jonas Andersson

Idag kommer jag ta upp ett ämne som gör mig arg och ledsen.

Jag har fått in många berättelser från personer som blir dåligt bemötta och inte känner sig värda något eller utnyttjade på Samhall.

Jag tycker att det gamla tankesättet inte fungerar längre om att det ska vara en skyddad arbetsplats för de som har ett funktionshinder.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Jämfört med traditionell arbetsrehabilitering ökar IPS troligen möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Med ett undantag fungerar IPS lika bra i länder med olika välfärdssystem respektive arbetsmarknad (Faktaruta 2); ett starkt rättsligt skydd mot uppsägning, såsom i Sverige, innebär en något svagare effekt av IPS.

SBU:s samlade bedömning är ändå att IPS ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer hos SBU.

Det lönar sig inte att läsa en högskoleutbildning efter gymnasiet för flera grupper inom vård och skola.

Det visar Sacos nya rapport om livslöner.

Närmare var tredje undersökt högskoleutbildning innebär en ekonomisk förlust.

Läs mer hos SACO.

Här kan du kolla vissa utbildningar på lönsamhet.

Vi bjuder, i samarbete med Funktionsrätt Sverige, in till webbinarium den 22 september för att utifrån dessa frågeställningar diskutera hur man utformar en arbetsplats för alla.

Vi tar avstamp i principen om universell utformning, som handlar om att utgå från ett mångfaldsperspektiv när samhället utformas.

Anmäl dig till webbinariet här. OBS! Sista anmälningsdag är den 21 september.

Läs mer hos RSMH.

Jimmie Trevett och Jonas Bredford från Radio Galen och RSMH Lund samtalar med Elin Engström som är intressepolitisk sekreterare på RSMH.

Elin Engström berättar om ett spännande politiskt arbete som pågår inom RSMH. Förbundet håller på att ta fram flera förslag till politiska reformer.

Frågor i det kommande reformprogrammet är bland annat rätten till basinkomst och meningsfull sysselsättning, brukarmakt på riktigt och vikten av att vård under samma tak på det sätt som finns i Stöttecenter i Hässleholm och i den tidigare Södertäljemodellen

Lyssna hos RSMH.

Anmäl dig till ny studiecirkel i kamratstöd

Anmäl dig till studiecirkel i kamratstöd på distans.

Läs mer hos RSMH.

Bli studiecirkelledare på distans!

Läs mer hos RSMH.