Henrik Larsson

Det är en sak jag vill ta upp med dig, och det är vår kommunikation.

Hur mycket av ditt arbete gällande mig har jag rätt att ta del av?

Läs mer i RSMHBloggen.