Schizofreniförbundet bifaller förslaget att allvarlig sjukdom av alla slag enbart ska behandlas av legitimerad personal.

Dock vill vi påpeka att lösligare och mer allmänt syftande skrivningar hittills missgynnat gruppen med allvarlig psykisk sjukdom.

I realiteten har gruppen inte inkluderats. I lagtexten bör därför framgå specifikt att lagen även gäller allvarlig psykisk sjukdom.

Läs remissförslaget.

Primärvård, psykiatrisk specialistsjukvård eller kirurgi är de områden som genererar flest klagomålsärenden hos Ivo vad gäller brister i information och delaktighet.

Läs mer i Läkartidningen.

Men luckorna behöver täppas till vad gäller en del av de tyngsta vårdbehoven hos psykiatriska patienter, där mycket stora funktionshínder kan lägga omöjliga arbetsuppgifter på personliga assistenter eller kommunal omsorgspersonal.

Vårdbehövande kan bli bollade fram och tillbaka mellan landstingets psykiatri och kommunal socialtjänst – som försöker med växlande placeringar men ryggar inför den kostnad som boende på vårdhem med specialiserad kompetens innebär.

Läs mer i ekuriren.

Vården av unga som vårdas inom ramen för lagen om vård av unga (LVU) och som har behov av psykiatrisk vård behöver förbättras, anser regeringen.

Regeringen vill pröva en integrerad vårdform för att stötta unga med komplexa vårdbehov och inleder ett sex år långt pilotprojekt.

Läs mer i Dagens Medicin.

Det stämmer att vårdplatserna är underdimensionerade, medger Region Stockholm i sitt svar på kritiken i en rapport.

Läs mer i Dagens Medicin.

Läget inom vuxenpsykiatrin i Lund har länge varit pressat.

Till följd av läkarbrist tvingas nu två avdelningar med akutvårdsplatser slås ihop till en.

Läs mer i Dagens Medicin.