Franz forskar om suicidpreventiv miljö

Franz James

Miljön kan rädda liv, påverka läkande och mildra vistelsen under tvångsvården

Många självmordsförsök sker på akutintag och häkten.

"Det är ångestfyllt att bli tagen i förvar. När ångesten stegras, kan självmord vara ett sätt att ta sig ur den.

En suicidpreventiv miljö kan stötta och få personen att känna sig lugn och trygg", säger forskaren Franz James.

Vi vet att miljön spelar stor roll. Den kan rädda liv, påverka läkande och mildra vistelsen under tvångsvården.

Läs mer i GP.

0
0
0
s2smodern

Rättsosäker rättspsykiatri?

Kicko Kristmanson

Rättsmedicinalverkets (RMV) rättspsykiatriska team ska sedan 2008 besvara domstolsfrågor om huruvida en åtalad till följd av allvarlig psykisk störning också »saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt«.

Det har nu gått några år sedan lagen infördes, men fortfarande råder osäkerhet bland läkare och psykologer som ingår i teamen om hur frågeställningen ska besvaras.

Läs mer i Läkartidningen.

0
0
0
s2smodern

Tvångsvården minskar när patienter får lägga in sig själva

Upp till 75 % med tvångsvård kan ha missbruk

Varje år tvångsvårdas runt 12 000 patienter som mår psykiskt dåligt.

Men nu testas en ny metod där patienterna själva väljer ifall de vill bli inlagda.

Läs mer hos P4 Kristianstad.

När patienten själv fick välja tidpunkt för inläggning för psykiatrisk vård halverades antalet vårddagar.

Även antalet dagar med tvångvård minskade

Läs också i Läkartidningen.

0
0
0
s2smodern