En stafettläkare inom allmänpsykiatrin i Västernorrland brast i sin patientdokumentation.

Nu svarar det ansvariga bemanningsföretaget.

– Vi tar det på största allvar och vi jobbar ju tätt för att följa upp med både både kunder och hyrläkare för att vi ska undvika sådana här typer av händelser igen, säger Tor-Egil Christensen vd för Dignus Medical.

Läs mer hos SVT Västernorrland. Tack Geta för tipset!

I en mindre kommun någonstans i Sverige har man byggt ett hus åt K. Han har svår autism och utvecklingsstörning.

Huset byggdes enbart för honom och ligger ensligt långt ut i skogen. Det har pansarglas och är mycket spartanskt inrett.

Inte för att man inte vill göra det mysigt för K utan för att han äter upp inredningen eller sliter ut den. Inget får vara på sin plats.

Jag har provat varenda medicin som finns för att försöka få honom mindre beteendestörd. Men ingen medicin tycks hjälpa. Om han får för höga doser blir han bara slö och sover bort dagar och nätter.

Läs mer i Läkartidningen.

Samtidigt som den psykiska ohälsan bland läkare fortsätter öka stänger Ersta psykiatriska klinik – som i mer än 50 år haft uppdraget att hjälpa just sjukvårdspersonal – nu för gott.

Bland läkarna på kliniken är besvikelsen stor – liksom oron för patienterna.

Sammanlagt har kliniken drygt 2 000 patienter.

Läs mer hos Läkartidningen.

Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som tar del av de tandvårdsstöd,  som grönt kort och Särskilt tandvårdsbidrag.

Reglerna är otydliga, vilket försvårar möjligheterna att göra likvärdiga bedömningar, visar en utvärdering.

Utvärderingen visar också att färre män än kvinnor får stödet.

Bara en sjättedel får Särskilt tandvårdsbidrag.

Socialstyrelsen anser att tandvårdsförordningen behöver en översyn och omfattande revidering.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Billigare tandvård.

Alla får inte effekt av sin behandling och andra avbryter behandlingen själv och får psykoser.

Många har svårt att arbeta och sociala svårigheter och behöver hjälp med det.

Tiden för obehandlad psykos bör kortas ner genom att familjen bör känna igen sjukdomen.

Sedan de som nyss insjuknat måste förstå att de måste fortsätta behandlingen  för att inte bli sjukare.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Den 1 mars återöppnar psykiatrin i Region Örebro län den psykiatriska heldygnsvården i Karlskoga, efter en tid med verksamhet under dag och kvällstid.

Ett nytt arbetssätt införs med brukarstyrda inläggningar; en vårdform där patienter snabbt kan få ett extra stöd vid behov.

Läs mer hos myNEWSdesk.