Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård

Dagens Medicin

Psykisk ohälsa är ett vida utbrett problem i dagens samhälle och psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, skriver professorer, docenter och verksamhetschefer.

Vad som behövs är avsevärt fler legitimerade psykologer till primärvården vilka ska genomföra evidensbaserade behandlingar.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)

Sajt för unga blev Årets banbrytare

Hur mår du nu

Besök sajten här

Bland 22 bidrag i Guldskalpellens nya kategori Årets banbrytare vann den lättillgängliga sajten hurmårdu.nu som hjälper ungdomar med psykisk ohälsa att få kontakt med vården.

Med ett klick på en emoji – ett tecknat ansikte som uttrycker en känsla – kan man tala man om hur man mått den sista tiden.

Genom vidare klick på några förvalda ämnen, exempelvis ”oro och ångest”, ”kärlek”, ”självkänsla” och ”matvanor”, kan man förmedla lite mer.

Om man vill. Det enda som egentligen är nödvändigt är att ange sitt mobilnummer för att ett besök ska kunna bokas.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Alliansen står fast vid nedläggningen av Terapikolonier

Jessica Ericsson

Jessica Ericsson, 1:e vice ordförande sjukvårdsutskott- och styrelse Söder

Jessica Ericsson (L) är en av de ansvariga bakom beslutet att avsluta avtalet med Terapikolonier.

”Terapikolonier erbjuder inte jämlik vård efter behov. Det handlar inte heller om specialiserad psykiatri som är det vi har behov av”, säger hon.

Läs mer hos ETC.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Samlad psykiatri på Akademiska sjukhuset firar 5 år

Akademiska Sjukhuset

Våren 2013 flyttade merparten av psykiatrins verksamheter in på Akademiska sjukhuset i Uppsala efter att ha varit utspridda.

Förutom ett närmande mellan öppen- och heldygnsvård var syftet att komma närmare den kroppsliga vården och öka integrationen mellan klinik och forskning.

Många av ambitionerna har förverkligats vilket uppmärksammas i samband med ett öppet hus 23-24 april.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Skriv en kommentar (2 Kommentarer)