Entrén till psykkliniken Säter

Det är slutcurlat med patienterna på Säters sjukhus.

Kritiken efter Sture Bergwall-fallet var skarp: vården måste fyllas med innehåll, inte bara förvaring.

Nu testas en ny samtalsmodell som ska rusta patienterna för ett liv i frihet.

Läs mer hos VårdFokus. Tack vnv för tipset!

Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy

När det gäller befolkningens hälsa läggs ofta ansvaret på hälso- och sjukvård.

Detta trots att vi vet att mycket av det som formar hälsan sker långt utanför vårdens räckhåll.

Skolgång, rörelsevana, ensamhet, jämställdhet, utanförskap, föräldrarnas utbildningsnivå – listan på samhällsfaktorer som påverkar hur vi svenskar mår är lång.

Läs mer i Dagens Medicin. Tack Geta för tipset!

Fredrik Gothier, RSMH

Nu är det klart vilka som ingår i regeringens patientråd.

Första mötet hålls på fredag.

Fredrik Gothnier från RSMH är med.

Läs mer i Dagens Medicin.

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys

Det krävs en lång rad nya insatser för att stärka patientens ställning.

Tillämpningen av patientlagen har fortsatt stora brister.

Det framhåller Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys.

– Vården måste bli bättre på att samarbeta med andra aktörer som finns runt patienten i samhället. Det är nästa stora resa för vården, säger han.

Läs mer hos Sjukhusläkaren.

Professor Kjell Asplund

Företrädare för en utredning om komplementär och alternativ vård (Kav), beställd av regeringen, vill utöka förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar.

I stället föreslås ett totalförbud att behandla alla allvarliga sjukdomar med alternativa behandlingar, som att exempelvis ersätta läkemedel vid schizofreni med alternativmedicinsk behandling.

Det ska vara tillåtet att använda komplementära och alternativa metoder för att lindra symtom.

Läs mer i Dagens Medicin.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga.

Fler får vård och behandling men trots det växer köerna.

Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som publiceras idag.

Läs mer hos Socialstyrelsen. Tack vnv för tipset!