I ambulansen jobbar specialistsjuksköterskor i psykiatri och i bilen finns stolar i stället för en bår. Foto: Norra Stockholms psykiatri.

Stockholms psykiatriska akutbil har rullat sedan 2015 och fått många lovord och priser.

Nu tilldelas de Mobila vårdens pris 2019. I ambulansen jobbar specialistsjuksköterskor i psykiatri.

Läs mer hos VårdFokus. Tack vnv för tipset!

Skillnaderna mellan hur många besök barn- och ungdomspsykiatrin tar emot med är stora i landets olika regioner. 

På Gotland tar personalen emot mer än dubbelt så många besök som i Värmland.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Konst av Augusta Strömberg, som var inlagd på Ulleråker Mentalsjukhus. 

Gripande människoöden och omstridda behandlingsmetoder möter besökaren när Medicinhistoriska museet i Uppsala håller sommarvisning.

Läs mer i Uppsala Nya Tidning.

Sveriges Kommuner och Landsting kraftsamlar för psykisk hälsa med en ny satsning, Region Stockholm omorganiserar första linjens psykiatri till alla vårdcentraler och Norrköpings kommun följer upp effekterna av sina insatser allt bättre.

Läs mer i Dagens Medicin.

Henrik Larsson

Det är en sak jag vill ta upp med dig, och det är vår kommunikation.

Hur mycket av ditt arbete gällande mig har jag rätt att ta del av?

Läs mer i RSMHBloggen.

Entrén till psykkliniken Säter

Det är slutcurlat med patienterna på Säters sjukhus.

Kritiken efter Sture Bergwall-fallet var skarp: vården måste fyllas med innehåll, inte bara förvaring.

Nu testas en ny samtalsmodell som ska rusta patienterna för ett liv i frihet.

Läs mer hos VårdFokus. Tack vnv för tipset!