Antalet patientbesök har gått ner i hälso- och sjukvården på grund av oro och restriktioner kring coronaviruset.

Inom psykiatrin har region Stockholm nu tagit fram ett specialavtal som möjliggör digital vård för patienter.

Läs mer hos mitti Stockholm.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit ytterligare ett steg i att utveckla patientmedverkan genom att ta fram en policy.

Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

Läs mer hos TLV.

Barbro Hejdenberg Ronsten, ordf i RSMH

När jag tänker tillbaka på den första januari 1995 när psykiatrireformen genomfördes, tänker jag på alla de personer som setts som kroniskt sjuka men som nu fick en annan position och ett friare liv.

Människor hade varit helt institutionaliserade under förnedrande omständigheter på Beckomberga och Säter så reformen var ett gigantiskt steg till det bättre. 

Det var en revolution, även om det gick lite väl hastigt.

Läs mer i RSMHBloggen.

För en och en halv månad sedan infördes Skånes första psykiatriambulans.

Den första tiden har tydligt visat på ett stort behov.

– Den vanligaste kommentaren vi får när vi möter folk är: ”Äntligen”, säger Micael Sandén, psykiatrisjuksköterska.

Läs mer hos Aftonbladet.

Lena Hallengren, minister, sedan var SPES, Mind, RSMH och NSPH med på mötet

Bristande sjukförsäkringssystem, nedläggningen av Hjälplinjen och reformering av missbruksvården var uppe till diskussion när de ideella organisationerna mötte socialminister Lena Hallengren.

Läs mer hos NSPH:

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling.

Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar.

Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen.