Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur de nationella kvalitetsregistren inom psykiatrin ska kunna förbättras och bli mer användbara.

I dag har de flesta register inom det här området brister.

Läs mer hos Läkartidningen.

För en del patienter kan vård på en låst psykiatrisk avdelning, med patienter i akut psykos, vara destruktivt.

Läs mer i Norran.

Behovet av akuta utryckningar för psykiatrisk vård är stort.

Nu har Region Stockholm satt in två akutbilar över jul- och nyårshelgerna.

Idag åker de på mellan fem-åtta utryckningar per pass.

De larmas till platsen av 112 och det handlar främst om självmordsförsök.

Läs mer hos mittiKungsholmen.

I april förra året startade Region Skåne en Factmottagning i Helsingborg inom allmänpsykiatrin.

Varje morgon möts ett team från region och kommuner på Skype för att se vilka insatser som patienterna behöver just där och då.

Läs mer i Dagens Medicin.

En norsk utvärdering av uppsökande team visar att de som får insatsen mår bättre och läggs in kortare tid.

– Jag önskar att jag haft tillgång till det när jag var patient, säger Mikaela Javinger, peer-support i Helsingborgs FACT-team.

Läs mer hos RSMH.

Mellan mars och oktober i år var antalet besök inom akutpsykiatrin 9 500 färre än under motsvarande period förra året, enligt Socialstyrelsen.

Läs mer i Dagens Medicin.

Jag såg dock inte hennes djupare psykiska problematik.

Hon försvann plötsligt från min mottagning för att sedan remitteras ut från psykiatrin.

Hon hade legat inlagd för en psykos.

Nu när hon mådde bättre vägrade hon kontakt med öppenvårds­psykiatrin.

Hon ville gå hos mig på vårdcentralen.

Läs mer i Läkartidningen.