Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

Brukare

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter.

SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering), Socialstyrelsen, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), eHälsomyndigheten, Forte,  Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten och IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

0
0
0
s2sdefault

Välvillig maktfullkomlighet präglade det tidiga 1900-talets psykiatri

psykiatri

Ambitionen var att behandla hela människan.

Psykiatrins genombrott i Sverige vid förra sekelskiftet innebar en uttalad humanisering, men psykiatrikerrollen präglades också av starka auktoritära och paternalistiska drag.

En välvillig maktfullkomlighet, konstaterar Patrik Möller som i en idéhistorisk avhandling undersökt tiden.

Periodens uttalade humanisering kännetecknades av att våld och tvångsmedel förbjöds och ersattes av utökad övervakning.

Läs mer hos forskning.se.

0
0
0
s2sdefault

Patientcentrerad vård – en skillnad?

Fredrik

Fredrik Gothnier, RSMH

Inom psykiatrin talas det om att vården ska vara patientcentrerad.

Det vill säga att patienten ska vara med och utvärdera sin vård.

Om man drar resonemanget till sin spets kommer patienten att vara den som avgör om behandlingen fungerar eller inte.

Det här får som jag ser det en rad följder på den psykiatriska vården av personer med psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer hos RSMHBloggen.

0
0
0
s2sdefault

Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall bäst

Sundsvall

Här tar de emot priset

Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall vinner pris för bästa verksamhet år 2017.

Priset delas ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som för andra gången någonsin utser vilken verksamhet i hela landet som brukare/patienter anser vara bäst.

Läs mer hos RSMH.

0
0
0
s2sdefault

Broderns schizofreni styrde hennes liv

Kondradsson

Åsa Konradsson Geuken till vänster och brodern till höger. Troligen har brodern målat tavlan i bakgrunden

När Åsa Konradsson Geuken var 14 år insjuknade hennes bror i schizofreni.

Det har påverkat hela hennes liv.

I dag både forskar och föreläser hon.

Läs mer i Piteå-Tidningen.

0
0
0
s2sdefault