Nu finns stöd för arbetssätt under pandemin för personal och chefer i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Nytt material finns även för dig som behöver prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har kartlagt utvecklingen inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, och funnit att antalet besök ökat med 920 000 totalt för hela landet mellan 2016 och 2019.

Läs mer hos Dagens Medicin.

När Sanna blev inlagd akut på psykiatrisk vårdavdelning i Karlskrona behandlades hon av 19 olika läkare på knappt tre månader.

Läs mer hos P4 Blekinge.

Igår publicerade Socialstyrelsen sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden.

”Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Vi har inte involverats i arbetet, men ser att Socialstyrelsen tagit hänsyn till våra synpunkter.”

Att prioritering inte får ske utifrån patientens sociala situation eller ställning, eventuell funktionsnedsättning eller utifrån huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Under coronapandemin har antalet patienter som söker sig till den psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg minskat markant, skriver P4 Göteborg.

Enligt verksamhetschefen Mathias Alvidius är minskningen på 40 procent per dygn. 

Läs mer i GT. Tack Nissegossen för tipset!

Efter att coronasmittan bröt ut hade den psykiatriska akutvården i Göteborg färre patienter än vanligt.

Men situationen har förändrats snabbt.

Nu är det normalt söktryck.

Och inom kort förväntar man sig en brant uppåtgående kurva.

Läs mer hos SVT.

Antalet patientbesök har gått ner i hälso- och sjukvården på grund av oro och restriktioner kring coronaviruset.

Inom psykiatrin har region Stockholm nu tagit fram ett specialavtal som möjliggör digital vård för patienter.

Läs mer hos mitti Stockholm.