Barbro Hejdenberg Ronsten, ordf i RSMH

När jag tänker tillbaka på den första januari 1995 när psykiatrireformen genomfördes, tänker jag på alla de personer som setts som kroniskt sjuka men som nu fick en annan position och ett friare liv.

Människor hade varit helt institutionaliserade under förnedrande omständigheter på Beckomberga och Säter så reformen var ett gigantiskt steg till det bättre. 

Det var en revolution, även om det gick lite väl hastigt.

Läs mer i RSMHBloggen.

Lena Hallengren, minister, sedan var SPES, Mind, RSMH och NSPH med på mötet

Bristande sjukförsäkringssystem, nedläggningen av Hjälplinjen och reformering av missbruksvården var uppe till diskussion när de ideella organisationerna mötte socialminister Lena Hallengren.

Läs mer hos NSPH:

För en och en halv månad sedan infördes Skånes första psykiatriambulans.

Den första tiden har tydligt visat på ett stort behov.

– Den vanligaste kommentaren vi får när vi möter folk är: ”Äntligen”, säger Micael Sandén, psykiatrisjuksköterska.

Läs mer hos Aftonbladet.

Psykiatriker Ing-Marie Wieselgren framför tidigare Ulleråkers mentalsjukhus där hon började jobba 1983. Foto: Caroline Kustus/SR

Psykiatrireformen var spiken i kistan för de stora mentalsjukhusen.

Kommunerna övertog det fulla ansvaret för omhändertagandet av personer med så kallade allvarliga psykiska störningar.

Nu skulle gruppen bli samhällsmedborgare precis som alla andra istället för att bo i små samhällen i samhället, avskilda från resten av samhället.

Läs mer hos Sveriges Radio (radioprogram 8 min). Tack Geta för tipset!

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling.

Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar.

Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Julhelgerna skänker inte julefrid åt alla.

Efter julhelgerna mår många dåligt och trycket vid psykiatriska mottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg ökar.

– Det finns så mycket förväntningar kring jul, man dricker mer och för många blir ensamheten mer påtaglig, säger Johannes Nordholm, verksamhetssamordnare vid psykiatriska mottagningen.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!