Patient Talks Anders Åkesson samtalar med Schizofreniförbundets 1e Vice Ordförande Lennart Lundin om hur vården av personer med svårare psykisk sjukdom kan bli bättre och mer kunskapsstyrd.