En Friskvårdsbok som RSMH publicerade för något år sedan inleddes med en handfast drastisk varning: 

”En varning till dig som använder läkemedel för schizofreni, manodepressiv sjukdom och andra psykiatriska funktionsnedsättningar. Du uppmanas att vara observant på tecken som diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt rubbade blodfetter.”( S 4 Friskvård & livsstilsfrågor – Vägen mellan medicin, biverkningar och hälsa, RSMH, 2009).

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i RSMHBloggen.