Var sjätte patient inom psykiatrin skadas och kvinnor drabbas i högre grad än män, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som Ekot tagit del av.

Läs mer i Dagens Nyheter.

En metananalys visade att byte till aripiprazol eller ziprasidon kan förbättra vikt 2 - 2,2 kg och andra kardiometaboliska värden hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom.

Byte till amisulprid (Solian), Latuda, Invega/risperidon och quetiapin gav ingén viktnedgång.

Byte från olanzapin till aripiprazol gav en viktnedgång på 5,5 kg.

Läs mer hos Psychcongress.com.

Två allvarliga biverkningar vid behandling med psykotropa läkemedel.

Tillstånden förknippas därför ofta med psykiatrisk läkemedelsbehandling, men förekommer även inom den somatiska vården.

De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.

Tidig diagnos är viktig för att förhindra att livshotande komplikationer uppstår.

Båda tillstånden är relativt sällsynta, vilket kan innebära att inte alla läkare och andra vårdgivare är förtrogna med dem.

Läs mer i Läkartidningen.

Carolina Karlsson, 39, har tagit revansch på livet.

Efter år av psykiska problem och stadig viktökning har hon gått ner 51 kg.

– Jag har fått tillbaka livet på så många sätt, säger Carolina Karlsson.

Läs mer hos Aftonbladet. Tack Nissegossen för tipset!

Vuxenpsykiatrins öppenvård anmäler en händelse enligt lex maria.

En patient hos dem fick en felaktig förskrivning av ett narkotikaklassat läkemedel som bidrog till att patienten utvecklade en psykos.

Läs mer hos SVT.

Litium är ett effektivt läkemedel för underhållsbehandling av bipolär sjukdom och kan förebygga både akuta affektiva insjuknanden och suicid.

Litiumbehandling kan dock medföra biverkningar.

Det är sedan länge känt att litium kan påverka sköldkörtelns funktion och orsaka hypotyreos.

Huruvida sköldkörtelfunktionen återhämtar sig efter litiumutsättning har tidigare varit okänt.

Läs mer hos Läkartidningen.