Schizofreni är enligt WHO en av de tio mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen.

Rickard Färdig har i sin avhandling utvärderat programmet IMR, Illness Management and Recovery, och sett att deltagarna i programmet fick minskade symtom och bättre coping-färdigheter.

Dessutom uppvisade deltagarna minskade självmordsbeteenden.

Läs mer hos forskning.se.