Terje Reed och Thisbe Verner- Carlsson

Personer som kämpar med psykisk ohälsa, kan uppleva ökad grad av makt, både individuell och systematisk.

När vi upplever psykisk ohälsa så förlorar vi mer eller mindre kontroll över sidor hos oss själva.

Att inte kunna styra känslor, bli överväldigad av sorg, ångest, ilska eller mista lust och energi är alla olika former av att tappa kontrollen.

Precis som att förlora arbetsförmåga, vänskap och stigmatisering ifrån samhället kan upplevas som orimliga konsekvenser utanför personens kontroll.

Det viktigaste sättet att bearbeta psykiska hälsoplågor är därför att återupprätta vår upplevelse av mästrande och kontroll över eget liv.

Läs mer i RSMHBloggen.

Schizofreniförbundet har utvecklat en utbildning som vänder sig till olika yrkesgrupper som möter dysfunktionella familjer med barn.

Inom socialpsykiatrin i Södertälje har man som en av de första kommunerna i Sverige börjat driva utbildningen i egen regi.

Läs mer hos Södertälje Kommun.

Musikbojen bekostar musikterapeuter till behövande barn och unga. Foto: musikbojen.se

Från att ha legat efter övriga Europa används nu musikterapi som behandlingsform allt oftare i Sverige.

Intresset för musikterapi som behandlingsform i Sverige ökar hos både vård- och omsorgspersonal och hos allmänheten.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Fredrik Gothnier

I samhället idag ställs grupper mot varandra. Jag vet att det går att fatta vilka tokiga politiska beslut som helst. Så varför kan vi inte fatta besluten att bry oss om, och hjälpa alla grupper? Ju mer utsatt en person är – ju mer hjälp behöver personen.

Jag har sett att personer med psykisk ohälsa som börjar må bättre inte bara blir hjälpta av psykiatrin.

Att få ett liv med människor runt omkring en som bryr sig om eller känner kärlek till en och för vilka jag spelar roll är många gånger lika viktigt för den psykiska hälsan som andra insatser.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige.

Jag anser att social isolering och samhällets för hårda krav på människor är en stor bidragande orsak.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Richard Handl, Anne Sandström och Håkan Henrysson är deltagare i projektet "Vem har rätt att kalla sig konstnär?". Foto: Martin Wingren

"Psykisk ohälsa blir tyvärr allt vanligare i samhället"

I tre år har ett gäng Ängelholmsbor ingått i projektet "Vem har rätt att kalla sig konstnär?" och nu är det dags för en stor utställning i Ängelholm som avrundning på projektet.

Läs mer hos Lokaltidningen Ängelholm. Tack Richard för tipset!

Läs en annan artikel i HD.se.

Eva Friberg, socionom, verksam som kurator och Anders Rydell, leg psykolog, specialist i organisationspsykologi.

Standardiseringen av den psykiska hälsovården nöter ned och fördärvar för både patienter och personal, skriver socionom Eva Friberg och psykolog Anders Rydell.

Läs mer i GP. Tack Geta för tipset!

Det är inte standardiseringen av den psykiatriska vården som är problemet, faktum är att patienterna har mycket att vinna på en sådan, skriver Ragnar Bern, psykolog i GP.