Fredrik Gothnier

Brukarinflytande. Det är något jag har jobbat med som samordnare för brukarrevisioner i några år nu. 

Att kunna bestämma över sin vård, sitt boende eller sin sysselsättning gör, som jag upplever det, bara patienter och brukare* lyckligare.

Att inte bara bli tillsagd utan själv få hålla i rodret, ibland med kunnigt folk bakom en som ger råd, ser jag som en nödvändighet för att människor ska bli lyckligare.

Ett annat ord för det är brukarinflytande.

Läs mer i RSMHBloggen.

Brukare är ett ord för personer som använder stöd från samhället. När det gäller personer med psykisk ohälsa kan det handla om till exempel psykosociala stöd från kommunerna, såsom boendestöd och sysselsättningsverksamheter.

Cochrane har utvärderat vid schizofreni psykoterapin KBT mot psykos, som en tilläggsbehandling och fann att effekten var oklar eller modest jämfört med andra psykosociala behandlingar.

Kvalitén på bevisen var låg eller mycket låg.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Hannes Qvarfordt

Jag har alltid varit en mycket ensam människa, även i sällskap, till följd av en kylslagen och osynlig uppväxt.

Ytterst få människor har kommit mig nära, och de som har gjort det har, så här långt, försvunnit eller dött.

Denna i själen ingjutna ensamhet har inneburit en daglig kamp för att hitta mening att leva under hela mitt vuxna liv.

Läs mer i RSMHBloggen.

Vi är nästan alla berörda. 3 av 4 har egen erfarenhet eller står nära någon med psykisk ohälsa.

Men hur bemöter man oroliga anhöriga i vården?

Hur kan man få en effektivare vård genom att involvera anhöriga?

Och hur hanterar man sekretessen?

Det här är en film skapad för att ge tips och råd till dig som möter anhöriga i ditt yrke - och ge verktyg till en effektivare vård.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Cochrane har gjort en utvärdering av arbetsterapi vid schizofreni och har kommit fram att den kan vara bra, men det är okänt om en arbetsterapeut ger bättre effekt än annan personal utan sådan specialistutbildning.

Arbetsterapi försöker förbättra funktionsförmågan och erbjuda meningsfyllda aktiviteter utan att direkt rikta sig mot att minska symptomen.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Eva Sedov arbetar som skötare i psykosvårdens öppenvårdsmottagning på Länssjukhuset Ryhov. Foto: SVT/TT

I höst kan den som är anhörig till en person med psykos gå en utbildning i Jönköpings Län.

Ett sätt för att träffa andra anhöriga och lära sig situationen kan hanteras.

Läs mer hos SVT.