Länsseminarium om Nationella riktlinjer vid schizofreni

Åsa Konradsson Geuken

Fredagen den 13 april samlades drygt 70 personer från Sörmlands läns kommuner och landsting på Safiren i Katrineholm, för att ta del av de reviderade riktlinjerna Vård och omsorg vid schizofreni.

Medverkade under dagen gjorde representanter från Socialstyrelsen, NSPH Sörmland, Landstinget Sörmland samt från Nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni.

Dagen hade ett fokus på anhöriga och avslutades med en uppskattad föreläsning av Åsa Konradsson Geuken, forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet och med anhörigerfarenhet.

Läs hos FOU Sörmland.

0
0
0
s2smodern

Vi som jobbar inom psykiatrin ser ofta samhällets mörkare sidor

Hans Olsson

Hans Olsson, med dr, överläkare, Psykosvården och vuxenhabiliteringen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Svaga individer som M blir lurade gång på gång.

Är det inte telefonförsäljare som vill pracka på dem mobilabonnemang, strumpor eller gud vet vad, så är det ideologiska »försäljare« som vill övertyga dem om den sanna vägen.

Andra lurar dem på pengar eller utnyttjar dem sexuellt.

Vi som jobbar inom psykiatrin ser ofta samhällets mörkare sidor.

Det gör poliser och socialarbetare också. Det gäller att inte tappa modet. M fick det trots allt bra till slut.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

0
0
0
s2smodern

Peer support betyder stöd från jämlikar

Hannes Qvarfordt

Hannes Qvarfordt, RSMH

Sedan några år har ett nytt fenomen uppstått i brukarrörelsens samverkan med psykiatrin.

Inspirationen är främst hämtad från Holland och några anglosaxiska länder, och det handlar om en sorts kamratstöd, benämnt ”peer support”, inbäddat i den psykiatriska verksamheten.

Både psykiatrin och delar av brukarrörelsen anser att det är en framgångssaga som har gett goda resultat.

Det är säkerligen i många fall korrekt, eftersom ett gott kamratstöd många gånger kan ha mycket stor betydelse för en psykiskt illamående människas återhämtning.

Det finns emellertid också baksidor med modellen, som brukarrörelsen i alldeles för hög grad har valt att bortse från.

Läs mer i RSMHBloggen.

0
0
0
s2smodern

Personer med funktionsnedsättning kan lätt få bättre stöd

psykologer 

Axel Chipumbu Havelius, leg psykolog, Barry Karlsson, leg psykolog, specialist i neuro­psykologi, Bo Hejlskov Elvén, leg psyko­log, och Sigrid Kulneff, leg sjuksköterska samt f d projektledare för Func

Det finns ett arbetsverktyg som bevisligen minskar psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning – så låt oss använda det, skriver fyra debattörer.

Arbetsverktyget, Funca, är ett webbaserat verktyg där personal med olika yrkeskompetenser arbetar tillsammans i team och med personen med funktionsnedsättning, mot samma mål.

Läs mer i Dagens Medicin.

0
0
0
s2smodern

Dilemman vid designen av digitala kamratstöd

Susanne Lindberg

Susanne Lindberg disputerar den 10 april på detta

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen.

Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när det handlar om utvecklingen av digitala hälsotjänster.

Forskningsprojeket LiwS (Living with Schizophrenia) syftade till att designa DPS (Digital Peer Support), det vill säga ett digitalt kamratstöd, för personer som diagnostiserats med schizofreni och som inte har kunnat återgå till ett normalt liv efter sjukdomsuppkomsten.

Men det finns sätt att tackla dessa etiska dilemman, visar forskning från Högskolan i Halmstad.

Läs mer hos forskning.se.

0
0
0
s2smodern

Hemsida för kursen Ett självständigt liv (ESL)

ESL

Hej Viska

Nu har vi öppnat sidan ESLda.se, som länge funnits i våra tankar och nu till sist blivit verklighet. Sidan handlar om social färdighetsträning i form av Ett Självständigt Liv (ESL), som vi länge arbetat utifrån och utbildat kring.

Många arbetar med ESL individuellt och i grupp. Vi får väldigt posítiv feedback från brukare. Sista året fr.a. kring de alltfler grupper som startat kring ESL- Vardagssamtal, ESL Ekonomi och Steg för Steg.

0
0
0
s2smodern