Stödteamet läggs ned. Från vänster Elisabeth Wikman, Lil Nilsson, Jonas Larsson och Örjan Pantzare.  

Sista september avslutas samarbetet mellan Luleå kommun och regionen när CM-teamet avvecklas och kommunen drar sig ur avtalet.

Tre av de anställda blir kvar två månader till i regionens regi.

Vad som händer de 25 personerna med stöd, är fortfarande oklart.

De här patienterna har provat allt och nu ska de tillbaka till kommunens öppenvård, det som inte fungerade för dem, säger en besviken Lil Nilsson som jobbat i stödteamet sedan 2008.

Läs mer hos NSD.

Åsa Steinsaphir har jobbat som brukarinflytandesamordnare (BISAM) i fem år.

Hon och hennes kollegor för in patientperspektivet i psykiatrin och ger patienterna möjlighet att komma till tals.

Läs mer hos psykiatri.sll.se.

Personliga ombud finns för personer över 18 år med långvarig psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar som innefattar svårigheter i vardagslivet.

Ombuden arbetar även med att synliggöra och påtala strukturella brister i välfärdssystemen som försvårar återhämtning för personer med psykiska funktionsnedsättningar/ohälsa.

Läs mer i Smålands Dagblad.

Terje Reed och Thisbe Verner- Carlsson

Personer som kämpar med psykisk ohälsa, kan uppleva ökad grad av makt, både individuell och systematisk.

När vi upplever psykisk ohälsa så förlorar vi mer eller mindre kontroll över sidor hos oss själva.

Att inte kunna styra känslor, bli överväldigad av sorg, ångest, ilska eller mista lust och energi är alla olika former av att tappa kontrollen.

Precis som att förlora arbetsförmåga, vänskap och stigmatisering ifrån samhället kan upplevas som orimliga konsekvenser utanför personens kontroll.

Det viktigaste sättet att bearbeta psykiska hälsoplågor är därför att återupprätta vår upplevelse av mästrande och kontroll över eget liv.

Läs mer i RSMHBloggen.

Bild: Anna Edlund

Han har målat sedan han var barn.

Men under en period mådde Raymond Ståhl så dåligt psykiskt att konsten försvann ur hans liv.

Inskriven på psykiatrisk avdelning väcktes dock lusten att skapa på nytt.

Läs mer hos Göteborgs-Posten.

Schizofreniförbundet har utvecklat en utbildning som vänder sig till olika yrkesgrupper som möter dysfunktionella familjer med barn.

Inom socialpsykiatrin i Södertälje har man som en av de första kommunerna i Sverige börjat driva utbildningen i egen regi.

Läs mer hos Södertälje Kommun.