Cochrane har gjort en utvärdering av arbetsterapi vid schizofreni och har kommit fram att den kan vara bra, men det är okänt om en arbetsterapeut ger bättre effekt än annan personal utan sådan specialistutbildning.

Arbetsterapi försöker förbättra funktionsförmågan och erbjuda meningsfyllda aktiviteter utan att direkt rikta sig mot att minska symptomen.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Vi är nästan alla berörda. 3 av 4 har egen erfarenhet eller står nära någon med psykisk ohälsa.

Men hur bemöter man oroliga anhöriga i vården?

Hur kan man få en effektivare vård genom att involvera anhöriga?

Och hur hanterar man sekretessen?

Det här är en film skapad för att ge tips och råd till dig som möter anhöriga i ditt yrke - och ge verktyg till en effektivare vård.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Eva Sedov arbetar som skötare i psykosvårdens öppenvårdsmottagning på Länssjukhuset Ryhov. Foto: SVT/TT

I höst kan den som är anhörig till en person med psykos gå en utbildning i Jönköpings Län.

Ett sätt för att träffa andra anhöriga och lära sig situationen kan hanteras.

Läs mer hos SVT.

Enligt en uppdaterad Cochraneöversikt är bevisen för metoder för att öka användandet av delat beslutsfattande inom vård och omsorg svag eller mycket svag.

Det är dock svårt att mäta värdet av sådana metoder, konstaterar Rickard Lehman, professor vid Shared Understanding of Medicine, universitetet i Birmingham, Storbritannien, i ett blogginlägg.

Läs mer i Läkartidningen.

Bromsa den felaktiga inriktning och utveckling av PO-verksamheterna som pågår.

Ställ krav på att de medel som finns avsatta för verksamheterna används till det som var tanken med PO och inte till att lösa andra brister i samhället.

Vi efterlyser därför tydligare uppföljning och ansvarstagande från länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Läs mer vad RSMH-Schizofreniförbundet säger här. (pdf-fil)

Karin Pihl ledarskribent

Ingen människa förtjänar att vara ensam.

Men människors brist på vänner är inget staten borde försöka lösa, skriver Karin Pihl.

Läs mer i Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!

Det är bara några procent här som har kontaktperson.