Schizofreniförbundet har utvecklat en utbildning som vänder sig till olika yrkesgrupper som möter dysfunktionella familjer med barn.

Inom socialpsykiatrin i Södertälje har man som en av de första kommunerna i Sverige börjat driva utbildningen i egen regi.

Läs mer hos Södertälje Kommun.