Personliga ombud finns för personer över 18 år med långvarig psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar som innefattar svårigheter i vardagslivet.

Ombuden arbetar även med att synliggöra och påtala strukturella brister i välfärdssystemen som försvårar återhämtning för personer med psykiska funktionsnedsättningar/ohälsa.

Läs mer i Smålands Dagblad.